Zespół Szkół Mundurowo – Technicznych w Ostrowie

18.03.2015
Zespół Szkół Mundurowo – Technicznych w Ostrowie

Szkoła w Ostrowie jest szkołą, której największym atutem jest położenie w cichej i spokojnej okolicy oraz atmosfera wzajemnej tolerancji, akceptacji i pracy, pozwalającej na traktowanie każdego ucznia indywidualnie, ułatwiając jego harmonijny rozwój.

Liceum ogólnokształcące

10 lat doświadczenia w kształceniu kadetów. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących klasa realizuje Pilotażowy Programu Wspierania Szkół Ponadgimnazjalnych Prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Program opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej zakłada realizację przedmiotu „Edukacja wojskowa” w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego (opieka i patronat  – Jednostka Wojskowej w Leźnicy Wielkiej). Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowaną kadrę wojskową z wykorzystaniem wyposażenia wojskowego zakupionego z  dotacji MON. Zgodnie z przyjętymi przez MON założeniami, tylko absolwenci klas pilotażowych będą mogli: przejść kilkutygodniowe szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy, w pierwszej kolejności mogą ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również do Wojsk Obrony Terytorialnej, kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych
na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych).

Szkoła Branżowa I Stopnia – klasa patronacka

System nauki oparty o nowoczesny wizerunek kształcenia zawodowego w klasie objętej patronatem zakładu pracy, który współuczestniczy w procesie edukacyjnym. Proponujemy naukę w zawodach:

OPERATOR MASZYN I URĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

Patronat: LUPOL Łask

OPERTOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Patronat: Met – Pol Krobanów, ForMet w Markówce

  • Uczniowie, którzy podejmą naukę w Branżowej Szkole I Stopnia to przyszli fachowcy – operatorzy maszyn CNC sterowanych numerycznie, na których opiera się funkcjonowanie nowoczesnych firm patronackich.
  • Przedmioty zawodowe odbywają się w firmach patronackich, co zwiększa szanse wyszkolenia zawodowego uczniów.
  • W pierwszym roku przewiduje się 2 dni praktyk w I półroczu i 3 dni praktyk w II półroczu.
  • Od drugiej klasy równolegle z podnoszeniem swoich kwalifikacji uczniowie otrzymywać będą „kieszonkowe”  za wykonywaną pracę.
  • Możliwość ukończenia bezpłatnych , profesjonalnych kursów doskonalących dla najlepszych
  • Dla wyróżniających się Firmy zapewniają pracę i odpowiednie wynagrodzenie.

 

Więcej informacji na stronie: www.wikom.pl/zsostrow

 

print