Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 Im. Władysława Andersa w Łasku

13.05.2021
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 Im. Władysława Andersa w Łasku

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łasku

 Jest to szkoła z wieloletnimi tradycjami. Przez lata istnienia, szkoła przygotowała do dalszego etapu życia wiele roczników. Absolwentów łaskiego „Ekonomika” można spotkać w regionalnych urzędach, instytucjach, zakładach pracy. Łaski „Ekonomik” kształci zdolną i ambitną młodzież, która od lat osiąga wysokie wyniki na maturze i egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, uczestniczy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych, odnosząc liczne sukcesy. W ramach współpracy z uczelniami wyższymi, młodzież uczestniczy w spotkaniach, wykładach, warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych. Wśród jej absolwentów są laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych oraz sportowych. W ostatnich latach duża grupa uczniów otrzymała stypendia, które pozwoliły Im rozwijać się zawodowo – stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz stypendia dla uczniów ZAWODOWCY W ŁÓDZKIEM – STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH (Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego). Potwierdzeniem wysokiej pozycji placówki są wysokie lokaty w Rankingu Perspektyw. W bieżącym roku łaskie Technikum nr 1 okazało się jednym z najlepszych techników w regionie. Jest w czołówce najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w XXIII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021” i przysługuje mu tytuł BRĄZOWEJ SZKOŁY 2021 – 1 miejsce w powiecie, 18 miejsce w województwie łódzkim (w zestawieniach zaprezentowano jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową).

W łaskim „Ekonomiku” młodzież zdobywa wiedzę, rozwija swoje umiejętności, nawiązuje znajomości i przyjaźnie, nabiera doświadczenia, ale także świetnie się bawi. Uczniowie mają do dyspozycji odnowione klasopracownie, salę gimnastyczną, boisko, siłownię zewnętrzną i wewnętrzną, bibliotekę z czytelnią. Szkoła dysponuje czterema pracowniami informatycznymi, z szybkim światłowodowym dostępem do Internetu. Uczniowie mogą korzystać z szerokiej gamy pomocy dydaktycznych oraz sprzętu sportowego. Szkoła dysponuje bardzo dobrze przygotowaną kadrą pedagogiczną, która zawsze służy młodzieży pomocą. W szkole panuje miła, przyjazna atmosfera, uczniowie wspierają się nawzajem, a w trudnych chwilach mogą liczyć na pomoc nauczycieli.

Młodzież z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łasku tryska pomysłami, chętnie bierze udział w różnego rodzaju akcjach na rzecz szkoły i środowiska. Uczniowie uczestniczą w różnego rodzaju wycieczkach krajoznawczych i zawodowych. W szkole prężnie działa samorząd uczniowski, który inicjuje wiele działań, w tym także w ramach wolontariatu. W najbliższym czasie, uczniowie zainteresowani nauką w łaskim „Ekonomiku” będą mogli skorzystać z rad starszych kolegów i koleżanek, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, zaprezentują młodszym kolegom i koleżankom z ósmych klas zdjęcia, pokażą jak wygląda codzienna nauka w czasie pandemii. Zdjęcia będzie można  obejrzeć na powstającym instagramie. Młodzież, mimo nauki online, nie traci humoru, tworzy zabawne memy, których celem jest uzmysłowienie młodszym kolegom, że nauka w „Ekonomiku” to szansa na dobrą pracę, rozwój i nowe przyjaźnie. W marcu br. w szkole planowane są Dni Otwarte dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych – już dzisiaj na nie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego z przyjemnością oprowadzą młodszych kolegów po szkole, przybliżą poszczególne kierunki kształcenia, zdradzą ploteczki z życia szkoły.

Łaski „Ekonomik” pozwala być przedsiębiorczym, przygotuje zarówno do matury, jak i do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, daje dobry start na studia wyższe, przygotowuje do skutecznej rywalizacji na rynku pracy. Wielu absolwentów otrzymuje propozycje pracy od lokalnych pracodawców lub od przedsiębiorców, u których realizowali praktyki zawodowe. To szkoła z przyszłością – warto w takiej szkole się uczyć.

Szkoła proponuję 5-letnie technikum w  kierunkach kształcenia jak:

Technikum  Ekonomiczne

Jeśli chcesz zajmować się: księgowością, bankowością, pracami administracyjno-biurowymi, zagadnieniami finansowo-podatkowymi, zagadnieniami kadrowo-płacowymi

 Technikum Spedycyjne

Jeśli chcesz zajmować się: organizacją transportu ładunków w transporcie samochodowym, lotniczym, morskim i kolejowym, wyznaczaniem trasy przewozu, przewozami ładunków niebezpiecznych i ponadgabarytowych, obsługą giełd transportowych, dokumentacją transportową i celną

Technikum Logistyczne

Jeśli chcesz zajmować się: planowaniem produkcji, zaopatrywaniem firm, obrotem towarów w centrach dystrybucyjnych krajowych i międzynarodowych, logistyką wojskową, gospodarką materiałową

Technikum Reklamy

Jeżeli chcesz znaleźć zatrudnienie w: agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy, biurach ogłoszeń i działach promocji, środkach masowego przekazu (TV, radio, prasa), agencjach scenariuszowych, studiach graficzno-produkcyjnych

Technikum Informatyczne

Jeśli chcesz zajmować się: tworzeniem aplikacji komputerowych i bazami danych,  oprogramowaniem komputerowym, montażem i eksploatacją komputerów, projektowaniem i administracją sieci komputerowych, grafiką komputerową

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA im. gen. Władysława Andersa w Łasku (4-letnia)

Jeśli chcesz zdobyć zawód i szybko się usamodzielnić wybierz 4-letnią Branżową Szkołę
I STOPNIA w zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy,  sprzedawca, piekarz, cukiernik, lakiernik, drukarz offsetowy, tapicer, stolarz, elektryk, murarz-tynkarz, ślusarz, kucharz, tapicer, elektromechanik, magazynier logistyk, dekarz monter sieci i instalacji sanitarnych i inne..

Szczegółowe informacje o szkole znajdują się na stronie internetowej http://ekonomik1.pl/

print