Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łasku

18.03.2015
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łasku

W szkole można kształcić się w 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I-go stopnia w dowolnym zawodzie. Nauka w technikum odbywa się w zakresie ogólnokształcącym, kończącym się maturą i specjalistycznym, po którym można uzyskać tytuł technika. Absolwent może podjąć pracę lub naukę na dowolnej uczelni.

Kształcenie kierunkowe odbywa się w grupach, w dobrze wyposażonych pracowniach. Uczniowie uczestniczą w praktykach. Możesz wybrać technikum: ekonomiczne, organizacji reklamy, spedycyjne, logistyczne, handlowe, informatyczne, cyfrowych procesów graficznych, teleinformatyczne, elektryczne.

Szkoła proponuję w roku szkolnym 2018/2019 kierunki kształcenia jak:

Technikum  Ekonomiczne

Jeśli chcesz zajmować się: księgowością, bankowością, pracami administracyjno-biurowymi, zagadnieniami finansowo-podatkowymi, zagadnieniami kadrowo-płacowymi

 Technikum Spedycyjne

Jeśli chcesz zajmować się: organizacją transportu ładunków w transporcie samochodowym, lotniczym, morskim i kolejowym, wyznaczaniem trasy przewozu, przewozami ładunków niebezpiecznych i ponadgabarytowych, obsługą giełd transportowych, dokumentacją transportową i celną

Technikum Logistyczne

Jeśli chcesz zajmować się: planowaniem produkcji, zaopatrywaniem firm, obrotem towarów w centrach dystrybucyjnych krajowych i międzynarodowych, logistyką wojskową, gospodarką materiałową

Technikum Organizacji Reklamy

Jeżeli chcesz znaleźć zatrudnienie w: agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy, biurach ogłoszeń i działach promocji, środkach masowego przekazu (TV, radio, prasa), agencjach scenariuszowych, studiach graficzno-produkcyjnych

Technikum Informatyczne

Jeśli chcesz zajmować się: tworzeniem aplikacji komputerowych i bazami danych,  oprogramowaniem komputerowym, montażem i eksploatacją komputerów, projektowaniem i administracją sieci komputerowych, grafiką komputerową

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA im. gen. Władysława Andersa w Łasku (3-letnia)

Jeśli chcesz zdobyć zawód i szybko się usamodzielnić wybierz 3-letnią Branżową Szkołę
I STOPNIA w zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, sprzedawca, hydraulik, piekarz, cukiernik, wędliniarz, lakiernik, introligator, drukarz, tapicer, stolarz, elektryk, malarz, murarz-tynkarz, ślusarz i inne…

Szczegółowe informacje o szkole znajdują się na stronie internetowej http://ekonomik1.pl/

print