Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

13.05.2021
Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Szkoła otwiera się na nowe perspektywy – Ty możesz z tego skorzystać!

Już wkrótce uczniowie klas ósmych będą podejmować trudną decyzję wyboru szkoły ponadpodstawowej. W tym roku logowanie kandydatów w elektronicznym systemie naboru ma rozpocząć się 17 maja. Zanim młodzież dokona wyboru szkoły ponadpodstawowej, istotne jest zapoznanie się z ofertą edukacyjną dostępną na terenie naszego powiatu.

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Szkoła, przed którą otworzyły się zupełnie nowe perspektywy rozwoju. Związane jest to z przejmowaniem placówki przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dołączenie do grona sieci szkół resortowych stworzy możliwości poprawy warunków nauki dla obecnych i przyszłych uczniów.

 Zespół Szkół Rolniczych położony jest z dala od miejskich skupisk, co zapewnia bezpieczeństwo, zwłaszcza  w tej trudnej sytuacji. Kompleks budynków szkolnych, w skład którego    wchodzi m. in. największa w regionie hala sportowa, położony jest na terenie parku z pięknym starodrzewem i XIX – wiecznym dworkiem w tle.

Uczniom zamiejscowym szkoła oferuje zakwaterowanie i wyżywienie w internacie, który znajduje się w budynku przylegającym do szkoły. Wychowawcy internatu zapewniają wychowankom całodobową opiekę, pomoc w nauce i atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego.

Jesteśmy dumni z wszelkich osiągnięć naszych uczniów. Od trzech  lat mamy wśród nich stypendystów programu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”. Na uwagę zasługuje fakt, że projekt ten dedykowany jest wyłącznie dla uczniów szkół zawodowych.  Młodzież dzięki otrzymanym środkom ma możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji.

Drodzy Ósmoklasiści, mamy dla Was  do wyboru atrakcyjne kierunki kształcenia!

Są to: Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Rolnicze, Technikum Architektury Krajobrazu, Technikum Agrobiznesu a także Branżowa Szkoła I stopnia w zawodach: kucharz oraz mechanik – operator maszyn i pojazdów rolniczych.

W celu ułatwienia wyboru kierunku przedstawiamy charakterystykę poszczególnych zawodów. Chcemy podkreślić, że z roku na rok wzrasta zainteresowanie kształceniem w technikach ze względu na możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych potrzebnych do podjęcia pracy.

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Uczniowie zdobywają wiedzę m. in. z zakresu technologii żywności, dietetyki, zasad żywienia oraz planowania i organizacji produkcji gastronomicznej. Kształcenie praktyczne przygotowuje młodzież do podjęcia pracy w  zakładach branży gastronomicznej, np. w restauracjach, stołówkach, pizzeriach, cukierniach oraz prowadzenia własnej działalności.

Technikum Rolnicze

Obecnie edukacja w zakresie produkcji rolniczej zyskuje coraz większe znaczenie.

Zmieniające się podejście do sposobu żywienia, organizacji gospodarstw rolnych i rozwój technologii wspierających rolnictwo zachęcają do podjęcia nauki w naszym Technikum Rolniczym. Młodzież zdobywa tu wiedzę z zakresu organizacji rynku rolnego, marketingu i ekologii, poznaje rolnictwo w krajach Unii Europejskiej oraz uzyskuje prawo jazdy kat. T.

Technikum Agrobiznesu

Atrakcyjne wykształcenie mogą również zdobyć uczniowie Technikum Agrobiznesu. Szkoła daje niezbędną wiedzę z zakresu przetwórstwa spożywczego, ekonomiki agrobiznesu, rachunkowości, marketingu, prawa i zarządzania firmą.  Absolwenci kierunku mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach związanych z produkcją, przetwórstwem i dystrybucją produktów żywnościowych lub prowadzić własne firmy związane z agrobiznesem.

Technikum Architektury Krajobrazu

W naszej ofercie znajduje się również Technikum Architektury Krajobrazu, które kształci specjalistów zajmujących się projektowaniem, zakładaniem i pielęgnacja terenów zielonych. Należy nadmienić, że branża architektury krajobrazu rozwija się dynamicznie ze względu na coraz większe zapotrzebowanie na tego typu usługi. Absolwenci tego kierunku stają się specjalistami w swojej dziedzinie, zdobywając wiedzę z zakresu aranżacji przestrzeni i wnętrz, projektowania i wykonywania kompozycji kwiatowych  oraz budowy i urządzania elementów architektury krajobrazu.

Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodach: kucharz oraz mechanik – operator maszyn i pojazdów rolniczych.

Uczniów zainteresowanych nauką w szkole branżowej zachęcamy do podjęcia kształcenia właśnie w tym kierunku. Młodzież zdobywa tu wykształcenie zawodowe i po ukończeniu szkoły jest przygotowana  do podjęcia pracy.

 Zaletą organizacji kształcenia zawodowego  w naszej szkole jest możliwość odbywania praktyki na miejscu (bez potrzeby indywidualnego poszukiwania pracodawcy).  Jednocześnie dla osób chętnych mamy atrakcyjne propozycje miejsc nauki zawodu zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Możemy pochwalić się, iż nasza placówka od 2005 roku uczestniczy w programach unijnych: „Leonardo da Vinci” i „Erasmus+”, dzięki czemu uczniowie odbywali praktyki w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Bułgarii i na Węgrzech. W trakcie wyjazdów zagranicznych nasi uczniowie zdobywają cenne doświadczenie zawodowe i mają okazję do treningów językowych.

 Wszystkich, którzy chcą zapoznać się ze szczegółami oferty zapraszamy na stronę internetową naszej szkoły: www.zsrgrabski.pl   

Wszelkie informacje można uzyskać także w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 43 677 10 04.

Zapraszamy.

                                                                                                                                                                                                                                               

print