Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

18.03.2015
Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

W sędziejowickiej szkole istnieją atrakcyjne kierunki kształcenia przyciągające coraz większą uwagę młodzieży kończącej gimnazja:

Technikum Architektury Krajobrazu

Przyszłościową i rozwijającą się specjalnością jest architektura krajobrazu. Technicy architektury krajobrazu znajdują pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, zakładaniem i pielęgnacją terenów zielonych, a także prowadzą działalność na własny rachunek. Należy podkreślić, że młodzież ucząca się tego zwodu odbywa praktyki w obiektach historycznych Rzymu. Szkoła bowiem od lat uczestniczy w programie Erasmus+ i utrzymuje współpracę z wieloma krajami Unii Europejskiej.

Technikum Rolnicze

Zawodem o najstarszej tradycji jest Technik Rolnik. Obecnie szkoła kształcąc techników rolników wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom w rolnictwie. Młodzież zdobywa wiedzę z zakresu organizacji rynku rolnego, marketingu i ekologii oraz uzyskuje prawo jazdy kategorii T. Dodatkowo uczniowie poznają rolnictwo w krajach Unii Europejskiej

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Jeśli świetnie czujesz się w kuchni i marzysz o własnej restauracji a może chcesz pomagać ludziom lepiej się odżywiać to rozpocznij naukę technikum żywienia w Sędziejowicach. Szkoła uczy umiejętności związanych
z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach gastronomicznych różnego typu. Poza przedmiotami ogólnymi nauczysz się podstaw żywienia, technologii żywienia, organizacji produkcji gastronomicznej, estetycznego podawania potraw, obsługi konsumenta oraz podstaw dietetyki. Uczniowie TŻ i UG uczą się urządzać zakład gastronomiczny, sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Szkoła Branżowa I stopnia

*mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych

Nauka zawodu mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych trwa 3 lata, można ją podjąć po gimnazjum.   Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskuje dyplom. Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych to typowy zawód dla chłopców. Jeśli lubisz jazdę ciągnikiem i wykonywanie prac polowych z użyciem maszyn oraz interesujesz się mechanizacją rolnictwa,
ta szkoła jest dla Ciebie. Po ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi oraz w dużych gospodarstw rolnych, które potrzebują i będą potrzebować wykwalifikowanych pracowników do obsługi coraz bardziej skomplikowanych maszyn (w Polsce i całej Unii Europejskiej).

*Kucharz

U nas zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: przygotowanie typowych potraw i napojów, stosowanie zasad zdrowego żywienia, prawidłowego przechowywania i magazynowania, surowców i produktów spożywczych, dokonywanie oceny organoleptycznej surowców i potraw, organizacja stołów na różne okazje, współpracy w zespole. Dzięki temu zyskasz możliwości zatrudnienia w zakładach zbiorowego żywienia (szpitale, sanatoria)oraz restauracjach, kawiarniach, barach szybkiej obsługi. Nauka w szkole trwa 3 lata. Absolwent szkoły będzie po zakończeniu szkoły pracownikiem firmy gastronomicznej lub przetwórczej państwowej lub prywatnej, może także prowadzić działalność gastronomiczną samodzielnie.

Kursy kwalifikacyjne

Szkoła prowadzi kursy zawodowe dla dorosłych w systemie zaocznym w następujących kwalifikacjach: R03, R06, R16, R21, R22, T6, T15. Po ich ukończeniu uzyskuje się zaświadczenie upoważniające do przystąpienia
do egzaminu. Po zdaniu egzaminu kursant uzyskuje niezbędne kwalifikacje np. w zawodzie rolnik (R03)
do przejęcia gospodarstwa rolnego. Kwalifikacje dają uprawnienia do powiększania gospodarstwa i prowadzenia własnej działalności. Osoby z wykształceniem średnim uzyskują tytuł technika w danym zawodzie.


Więcej informacji na stronie internetowej szkoły https://zsrgrabski.pl/

print