„Szlakiem Miejsc Pamięci Ofiar II Wojny Światowej” po raz ósmy

14.09.2015
„Szlakiem Miejsc Pamięci Ofiar II Wojny Światowej” po raz ósmy
11.09.2015 r. Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi wraz z Hufcem Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizowała VIII Wojewódzki Rajd Rowerowy OHP pod hasłem „Na szlaku miejsc pamięci ofiar II Wojny Światowej 1939-1945”.

W organizację rajdu włączyli się również: Wójt Gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski, Wójt Gminy Zapolice Witold Oleszczyk i Właściciele Gospodarstwa Agroturystycznego „Na Wyspie” w Młodawinie Górnym Wiesław i Alicja Rumpel. Trasa rajdu przebiegała malowniczymi drogami powiatu zduńskowolskiego i łaskiego (drogami miasta i gminy Zduńska Wola, gminy Sędziejowice i gminy Zapolice). W rajdzie rowerowym długości około 30 km wzięło udział 318 rowerzystów.

Uczestnikami rajdu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Łasku, Zduńskiej Woli i Sędziejowicach, podopieczni Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli, Hufca Pracy 5-6 w Łodzi, Hufca Pracy 5-3 w Łodzi, młodzież gimnazjalna z Poddębic oraz osoby indywidualne – a wśród nich Prezes Stowarzyszenia „Akcja dla Kolarstwa” Andrzej Syska, Pracownicy Nadleśnictwa Łask-Kolumna.

Rajd rozpoczął się przy Muzeum Domu Urodzin Św. Maksymiliana Kolbe. Oficjalnego rozpoczęcia dokonał Komendant Hufca Pracy w Zduńskiej Woli Romuald Krystyniak, który powitał licznie przybyłą młodzież z wychowawcami, Księdza Mariusza z Bazyliki Mniejszej pw Najświętszej Marii Panny w Zduńskiej Woli Bazyliki, Prezydenta Miasta Zduńska Wola Piotra Niedźwieckiego, Starostę Powiatu Zduńskowolskiego Wojciecha Rychlika, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Policji Andrzeja Kucharskiego, Starostę Powiatu Łaskiego Teresę Wesołowską, Dyrektora Nadleśnictwa Łask- Kolumna Adama Pewniaka, Kapitana Powiatowej Straży Pożarnej Michała Mirowskiego, Dyrektora Muzeum Historii Miasta Tomasza Polkowskiego, oraz przybyłe media. Odczytał również List Gratulacyjny Starosty Poddębickiego Ryszarda Ryttera, który podziękował organizatorom za pielęgnowanie i przekazywanie młodemu pokoleniu polskiej historii i życzył wszystkim uczestnikom rajdu spełnienia rowerowych marzeń oraz wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów. Przedstawiciele Policji udzielili młodzieży i wychowawcom krótkich wskazówek o zachowaniu szczególnej ostrożności w czasie poruszania się w kolumnie rowerów i przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Następnie Ksiądz Mariusz udzielił błogosławieństwa na drogę wszystkim uczestnikom i życzył szczęśliwego powrotu do domu. Po oficjalnym oddaniu hołdu i złożeniu wiązanek pod tablicą Św. Maksymiliana, zamordowanego przez hitlerowskiego okupanta, oraz pod „Pomnikiem Poległym w Walce o Wyzwolenie Ojczyzny” uczestnicy ruszyli na trasę rajdu. Nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwanie objęła Ochotnicza Straż Pożarna w Bilewie, Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli i Łasku. Zapewnienie przez organizatorów eskorty ww. służb sprawiło że młodzież czuła się bezpiecznie na trasie rajdu i podczas postoju.

W Karsznicach delegacja młodzieży złożyła kwiaty pod Pomnikiem ,,Ku czci ofiar faszyzmu kolejarzom Juliuszowi Sylii, Kazimierzowi Kałużewskiemu”. W Marzeninie Przewodnik PTTK Grzegorz Kaczmarek przybliżył historię wydarzeń z okresu II wojny światowej, a następnie na pobliskim cmentarzu delegacja młodzieży wraz z Komendantem i Wychowawcą Hufca złożyła kwiaty pod Mogiłą Zbiorową Trzech Żołnierzy Polskich poległych we wrześniu 1939 roku. W lesie koło miejscowości Grabia młodzież wraz z Komendantem HP złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową Lotnika Chorążego Edwarda Kramarskiego, który poległ 11 września 1939r. Zakończenie rajdu rowerowego odbyło się w Gospodarstwie Agroturystycznym „Na Wyspie” w Młodawinie Górnym, gdzie przy ognisku uczestnicy rajdu odpoczywali po trudach pokonanej trasy. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji oraz poczęstunek. Były również quizy z nagrodami, przeprowadzone przez Kadrę Hufca Pracy, Członków PTTK oraz uczestników Hufca Pracy 5-15.

Ważnym momentem dla Hufca Pracy było wręczenie „Honorowej odznaki OHP” Wychowawcy Hufca Pracy Andrzejowi Nowakowi. W imieniu Komendanta Wojewódzkiego ŁWK OHP Antoniego Urbanka odznakę wręczył Dyrektor CEiPM w Sieradzu Karol Owczarek.

Fundatorami tegorocznych pucharów byli Starosta Zduńskowolski Wojciech Rychlik, Starosta Łaski Teresa Wesołowska i Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi Antoni Urbanek. Uroczystego wręczenia dokonał Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak, Radna Powiatu Łaskiego Barbara Gawor, w obecności Wójta Gminy Sędziejowice Jerzego Kotarskiego.
W tym roku uhonorowane zostały następujące placówki oświatowe – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziejowicach, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli, oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku.

Nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola Piotra Niedźwieckiego oraz Pana Mariana Janasa – właściciela PPHU „Elektrobud” Instalatorstwo Elektryczne w Łasku powędrowały do zwycięzców konkurencji sportowych oraz quizu PTTK. Ich wręczenia dokonali Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak oraz Wychowawca Joanna Siemińska.

Należy podkreślić, że nie odbyłoby się to przedsięwzięcie z takim rozmachem i na tak wysoka skalę, gdyby nie znaczne wsparcie rzeczowe i finansowe sponsorów – przyjaciół OHP – co podkreślił w swojej wypowiedzi Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak.

Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe dyplomy, znaczki okolicznościowe, materiały informacji turystycznej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i upominki z Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Kolumnie. Celem rajdu było oddanie hołdu bohaterom i ofiarom II wojny światowej, przypomnienie o wielkim poświęceniu społeczeństwa polskiego, które złożyło najwyższą ofiarę na ołtarzu Ojczyzny. Oprócz akcentów patriotycznych młodzież miała możliwość poznania walorów turystyczno-krajoznawczych.

print