Szpital w Łasku bez długów!

02.01.2014
Szpital w Łasku bez długów!
Zakończony został proces oddłużania szpitala w Łasku – poinformował na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Starosta Łaski Cezary Gabryjączyk.

Zrestrukturyzowanie długów generowanych latami przez łaski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest efektem ponad dwuletniej pracy, zapoczątkowanej 7 lipca 2011 r. – podjęciem przez Radę Powiatu Łaskiego uchwały intencyjnej dotyczącej kierunków i zmian funkcjonowania SP ZOZ w Łasku.

W ramach restrukturyzacji szpital w Łasku został wydzierżawiony prywatnemu operatorowi, a Powiat Łaski przejął ciążące na nim zobowiązania. Spłata długów została pokryta z pożyczki uzyskanej z budżetu państwa, która 14 listopada w kwocie 18.940.528,00 zł wpłynęła na konto Powiatu Łaskiego i którą powiat spłacać będzie z wpływów miesięcznych z dzierżawy szpitala.

Pożyczka, którą otrzymaliśmy ma dwa bardzo ważne walory. Po pierwsze jest oprocentowana w skali roku na tylko 3% i jest to preferencyjna pożyczka. Po drugie, jest gwarantowana przez Skarb Państwa, co powoduje, że nie musimy zaliczać jej do wskaźników zadłużeniowych – tłumaczył Starosta Łaski.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia zakończył się proces spłaty zobowiązań SP ZOZ w Łasku przejętych przez powiat poprzez spłatę wszystkich wierzytelności.

W konferencji prasowej oprócz Starosty Łaskiego udział wziął również Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Mieczysław Marcin Łuczak, który aktywnie wspierał Powiat Łaski w staraniach o otrzymanie preferencyjnej pożyczki na poczet restrukturyzacji długu.

Bieżący stan szpitala w Łasku, zrealizowane i planowane w 2014 roku inwestycje omówił Prezes Centrum Dializa Sp. z o.o. Jacek Nowakowski.

W konferencji udział wziął również Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Andrzej Banaszczyk.

1.jpg  2.jpg
3.jpg  4.jpg

Relacja WIDEOTelewizja Centrum
{^YouTubeVideo|(url)http://www.youtube.com/watch?v=TeeXqpgYpos&feature=player_embedded|(width)480|(height)295|(color1)#5D1719|(color2)#CD311B^}

 

print