Trening systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa łódzkiego

05.06.2017
Trening systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa łódzkiego

Szef Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego – Wojewoda Łódzki w związku z Rozkazem Organizacyjnym Nr 60 Dowódcy Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych z dnia 24 maja 2017 w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia taktyczno-specjalnego pk. RNENEGADE/ASREX-17/I, wydał Zarządzenie Nr 123/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania.
Jako zasadniczy cel treningu, przewidziane jest sprawdzenie skuteczności funkcjonowania systemu alarmowego, a także upowszechnienie wśród mieszkańców województwa łódzkiego właściwego nawyku działania w przypadku usłyszenia alarmu.
W związku z powyższym w dniu 6 czerwca 2017 r. w godzinach 9:00 – 18:00 oraz w dniu 7 czerwca 2017 r. w godz. 9:00 – 14:00 przewidywany jest trening polegający na wyemitowaniu przez okres 3 min. modulowanego dźwięku syren stanowiący o ogłoszeniu alarmu oraz przez okres 3 min. ciągłego dźwięku syren będącego sygnałem odwołującym alarm. W zależności od realizowanego scenariusza ćwiczeń mogą być uruchamiane syreny w poszczególnych powiatach naszego województwa.

Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego

print