Trwa rekrutacja do 3. edycji programu Pracownie Orange

25.08.2017
Trwa rekrutacja do 3. edycji programu Pracownie Orange

Twoja miejscowość zasługuje na Pracownię Orange

Mieszkańcy kolejnych dwudziestu pięciu miast i wsi z całej Polski mają szansę zdobyć multimedialną świetlicę otwartą dla społeczności. Od 10 sierpnia do 8 września trwa rekrutacja do 3. edycji programu Pracownie Orange. Do końca roku w miejscowościach do 40 tysięcy mieszkańców Fundacja Orange stworzy 25 innowacyjnych, bezpłatnych centrów edukacji i aktywności lokalnej. Wyposaży je w nowoczesny sprzęt IT i wesprze w działaniach przez 2 kolejne lata.

Czym są Pracownie Orange?

Pracownia Orange to miejsce, w którym mieszkańcy mogą aktywnie spędzać czas, rozwijając swoje pasje i ucząc się, jak kreatywnie korzystać z nowych technologii. Wszystko to w nowoczesnej przestrzeni, wyposażonej w komputery, urządzenia wielofunkcyjne, konsole i zestaw mebli, z bezpłatnym dostępem do internetu. Ich liderzy, przy wsparciu Fundacji Orange, organizują zajęcia i warsztaty, które odpowiadają na różnorodne potrzeby osób w każdym wieku.

Jak to działa?

Od początku trwania programu, w całej Polsce, powstało już 77 Pracowni Orange. Organizowane w nich zajęcia to m.in. kursy korzystania z internetu (prowadzone w 94% świetlic), ale także warsztaty programowania (prowadzone w co trzeciej pracowni), szkolenia z obsługi programów komputerowych, z których szczególnie chętnie korzystają seniorzy, czy zajęcia z programowania, robotyki i druku 3d skierowane do dzieci i młodzieży. Tym samym pracownie są dla osób z niewielkich społeczności miejscem spotkań i innowacyjnej edukacji cyfrowej. Każda pracownia ma swój charakter, bo odpowiada na lokalne potrzeby.

Wsparcie liderów

Oprócz nowoczesnego sprzętu i możliwości skorzystania z oferty edukacyjnej, Fundacja Orange zapewnia liderom pracowni swoje wsparcie. Przez 2 lata dba o ich rozwój: prowadzi warsztaty, organizuje szkolenia i daje możliwość wymiany doświadczeń z innymi liderami w Polsce poprzez osobiste spotkania i platformę pracownieorange.pl. Główną rolę w pracowniach odgrywają tworzący je ludzie – ci, którzy organizują codzienną pracę i ci, którzy uczestniczą w zajęciach. Aż 83% liderów dotychczas działających pracowni potwierdziło, że zdobyli nowe umiejętności w animowaniu społeczności, a 70% z nich czuje, że zwiększyli swoje kompetencje cyfrowe.

Jak stworzyć pracownię w swojej miejscowości?

Do 8 września grupy inicjatywne, składające się z minimum 3 pełnoletnich osób mogą składać wnioski poprzez stronę pracownieorange.pl. Nie muszą być formalnie powiązane. Fundacja Orange oczekuje, że przedstawią umowę, na mocy której przyszła pracownia będzie mogła wykorzystywać lokal. Pracownie powstają przy instytucjach publicznych (często w bibliotekach, domach kultury) lub organizacjach pozarządowych, a podczas swojej działalności chętnie współpracują z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami, instytucjami kultury czy lokalnym biznesem.

Zapraszamy do zwrócenia uwagi na możliwości programu znanym Państwu aktywnym społecznościom lokalnym, szukającym wsparcia finansowego i programowego.

Pracownie Orange – informacje o rekrutacji

Więcej informacji o programie można znaleźć na www.pracownieorange.pl. W przypadku pytań, prosimy o kontakt na rekrutacja@pracownieorange.pl lub telefonicznie pod nr +48 518 541 846.

print