Trzy okręgi w wyborach do Rady Powiatu Łaskiego

22.08.2018

W tegorocznych wyborach samorządowych mieszkańcy Powiatu Łaskiego będą wybierać swoich przedstawicieli do samorządu powiatowego w trzech okręgach wyborczych.

Trzy okręgi w wyborach do Rady Powiatu Łaskiego

Podczas 45. sesji Rady Powiatu Łaskiego radni przyjęli uchwałę zmieniającą podział powiatu na okręgi wyborcze o raz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uchwała stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 453
i  art. 454 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, zgodnie z którym w celu przeprowadzenia wyborów, powiat dzieli się na okręgi wyborcze. Okręgiem wyborczym jest jedna gmina. W każdym okręgu wybiera się od 3 do 10  radnych.

Zgodnie z Art. 454 § 3  ww. ustawy w celu tworzenia okręgów możliwe jest łączenie gmin tylko w przypadku, gdy liczba radnych przypadająca na którąkolwiek z gmin, wynikająca z normy przedstawicielstwa dla okręgów, wynosiłaby mniej niż 3.

Wojewoda Łódzki w załączniku nr 5 do zarządzenia Nr 21/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad  powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim ustalił liczbę radnych wybieranych do Rady Powiatu Łaskiego  w ilości 17.

Starosta Łaski dokonał analizy aktualnego podziału powiatu na okręgi wyborcze, uwzględniając liczbę mieszkańców wg stanu  ewidencji ludności na koniec roku 2017 r.

Norma przedstawicielstwa dla Powiatu Łaskiego wynosi 2910,8235. Natomiast podział mandatów w powiecie łaskim w wyborach do Rady Powiatu Łaskiego prezentuje się następująco.

Kod TERYT Gmina Liczba mieszkańców Ułamkowa liczba mandatów w gminie
(liczba mieszkańców / norma przedstawicielstwa)
Liczba mandatów
w gminie wynikająca
z zaokrągleń
100300 Powiat Łaski 49484
100301 gm. Buczek 5060 1,7383 2
100302 gm. Łask 27121 9,3173 9
100303 gm. Sędziejowice 6430 2,2090 2
100304 gm. Widawa 7513 2,5811 3
100305 gm. Wodzierady 3360 1,1543 1

Na podstawie weryfikacji oraz konsultacji z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi, zgodnie z art. 454 § 3  ww. ustawy stwierdzono, iż Gmina Widawa wg. wyliczonej normy przedstawicielstwa nie może być połączona w jeden okręg z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Istnieje zatem konieczność utworzenia dla ww. jednostki odrębnego okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Łaskiego.

Okręg wyborczy Gminy wchodzące w skład okręgu Liczba mieszkańców Ułamkowa liczba mandatów w okręgu
(liczba mieszkańców / norma przedstawicielstwa)
Liczba mandatów
w okręgu wynikająca
z zaokrągleń
 1 gm. Łask 27121 9,3173 9
2 gm. Buczek, gm. Sędziejowice, gm. Wodzierady 14850 5,1016  

 

5

3 gm. Widawa 7513 2,5811 3

Połączenie gminy Wodzierady, Sędziejowice i Buczek w jeden okręg wyborczy jest dopuszczalne ponieważ rozgranicza je gmina Łask która spełnia  wymóg samodzielnego okręgu wyborczego.

Więcej informacji na temat zbliżających się wyborów samorządowych znaleźć można na stronie www.lask.com.pl.

print