Szlaki turystyczne

Znakowany kolorem zielonym pieszy Szlak Pabianicki ma długość 26,5 km (w tym na terenie powiatu łaskiego około 7 km). Wiedzie z Pabianic do Łasku i umożliwia poznanie pięknej przyrody, przede wszystkim malowniczej doliny rzeki Grabi, jednej z najczystszych rzek województwa łódzkiego. Na trasie tego szlaku znajdują się interesujące zabytki budownictwa wiejskiego, architektury miejskiej i rezydencjonalnej oraz architektury sakralnej.
Na terenie powiatu łaskiego szlak rozpoczyna się w Ostrowie w okolicach dworu należącego niegdyś do rodziny Szweycerów. Istniejący tu dwór został przez Szweycerów gruntownie przebudowany w początkach XX w. według projektu profesora Gutta. W obecnym kształcie jest to parterowa rezydencja z poddaszem użytkowym, usytuowana na planie prostokąta o rozczłonkowanej bryle wymiarów 42×14,5 m. Od strony frontowej posiada płaski ryzalit i duży taras nad sześciokolumnowym gankiem, od strony parku posiada ryzalit owalny o charakterze mocno przeszklonej altany, nad którym znajduje się balkon. Dwór kryty jest dachem łamanym typu polskiego. Funkcję mieszkalną pełnił do II wojny światowej. Wraz z przebudową dworu urządzono piękny park w stylu angielskim, z żywopłotami ze srebrnych świerków. Cały park zdrenowano i wytyczono w nim aleje przeznaczone do spacerów i jazdy konnej. Do dziś zachowały się jego pozostałości. Dużego uroku dodają oczka wodne, różnorodność drzewostanu i roślinności, pomniki przyrody.
Szlak wiodąc dalej przez Osiedle Ostrów dochodzi do Łasku, któryjest jedynym miastem powiatu łaskiego, jest jego siedzibą, a także siedzibą gminy. Na trasie szlaku znajdują się interesujące zabytki architektury mieszczańskiej. W centrum miasta, na Placu 11 Listopada znajduje się szereg kamienic z XIX w. Interesujący jest również budynek dawnego eklektycznego ratusza z 1909 r. oraz klasycystyczny budynek na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Warte zobaczenia w Łasku są również zabytki architektury sakralnej, w tym najcenniejszy zabytek Łasku – kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Św. Michała Archanioła w Łasku oraz kościół p.w. Świętego Ducha.
W Łasku w podziemiach budynku Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego działa Muzeum Historii Miasta, w którym zgromadzone są pamiątki świadczące o bogatej historii i świetności ziemi łaskiej.
Szlak Pabianicki kończy się na dworcu PKP w Łasku.

 

Znakowany na żółto pieszy Szlak Młynów nad Grabią o długości 36 km to bardzo ciekawy szlak turystyczny łączący zachowane zabytki architektury przemysłowej w postaci młynów wodnych nad rzeką Grabią z przyrodą (Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Grabi i Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki) i zabytkami Łasku i okolic.
Początek szlaku jest w na dworcu PKP w dzielnicy Łasku – Kolumnie, koniec w Siedlcach Łaskich.
W Łasku w XIX i XX wieku istniały i pracowały trzy młyny: Utrata, młyn Łaszkiewicza i Łętkowo. Dziś po tych zabudowaniach praktycznie nie ma śladu. Z Łasku szlak prowadzi przez Okup do Zielęcic, gdzie do dnia dzisiejszego istnieje murowany młyn z drewnianym szczytem będący własnością prywatną, wybudowany w latach 40-tych XX w. Warto jednak wspomnieć, że już wcześniej, w drugiej połowie XVI w. wzmiankowano o młynie w tej miejscowości. Przed II wojną światową natomiast istniały tu dwa młyny. Na prawym brzegu rzeki stał, zbudowany w 1826 r. tzw. młyn handlowy lub kupiecki, który przerabiał ok. 3.5 – 4 tony ziarna w ciągu doby, na lewym brzegu natomiast stał młyn wzniesiony w poł. XIX w., początkowo jako folusz, później przebudowany, a od 1916 r. napędzany turbiną elektryczną, przerabiający ok. 2 ton ziarna na dobę. Oba młyny rozebrano w czasie wojny, w latach 1941-42.
Po drodze z Zielęcic do Woli Marzeńskiej na skraju sporego kompleksu leśnego znajdują się malowniczo położone stawy rybne, stanowiące cel wycieczek wielu wędkarzy.
W Woli Marzeńskiej istniał drewniany młyn wodny, zbudowany w pierwszej połowie XIX w., który spłonął prawdopodobnie ok. 1890 r. W końcu XIX w. powstał kolejny, również drewniany młyn na lewym brzegu rzeki Grabi. Jest to jednopiętrowa, drewniana, wielokrotnie przebudowywana budowla wzniesiona została w końcu XIX stulecia. Do dziś młyn ten – stanowiący obecnie własność prywatną – pracuje na rzecz miejscowej ludności, napędzany energią elektryczną. Zachowały się jednak urządzenia dawnego napędu wodnego i jazu spiętrzającego wody rzeki. Obecny młyn w Woli Marzeńskiej wpisano do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
W sąsiedniej miejscowości – Marzeninie warto zobaczyć murowany kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pannywzniesiony w latach 1370 – 1372. Na zachodnim skraju wsi znajduje się rzymskokatolicki cmentarz parafialny, na którym pośród współczesnych nagrobków szczególną uwagę zwraca kilka starszych obiektów.
We wsi Brzeski na prawym brzegu rzeki Grabi znajduje się  – najprawdopodobniej najstarszy z zachowanych – zabytkowy drewniany młyn „Krzywda”, wzniesiony w 1867 r., prawdopodobnie od 1918 r. posiadający turbinę elektryczną, nieczynny od lat 70. XX w. Zachowały się ślady po dawnej motorowni. Młyn pięknie wtopił się w okoliczną przyrodę i gdy wody Grabi są spokojne, wyjątkowo wygląda jego odbicie w wodach rzeki. Zarówno elektrownia jak i młyn są własnością prywatną, istnieje możliwość ich zwiedzenia po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem. Tereny wokół młyna są bardzo urokliwe i stanowią doskonałe miejsce weekendowych spacerów okolicznych mieszkańców.
Szlak młynów nad Grabią to jednak nie tylko młyny i zabytki w pobliskich miejscowościach, ale również interesująca przyroda doliny Grabi oraz międzyrzecza Warty i Widawki. Południowa część szlaku przebiega bowiem przez Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki, a pozostała położona jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Południowej Grabi.
Na południe od wsi Grabicależącej na szlakuznajduje się rezerwat leśny „Grabica” utworzony w 2000 roku w granicach Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki.
Nad bezimiennym dopływem Grabi znajduje się Wola Wężykowa. Na jej terenie stał niegdyś murowany, renesansowy dwór obronny, wzniesiony w połowie XVI stulecia przez właścicieli wsi i okolicznych dóbr – Wężyków. Jego pozostałością są dziś jedynie skromne już resztki kamiennych fundamentów. Do dziś natomiast przetrwał drewniany młyn wodny z końca XIX stulecia, czynny do 1946 r. i od tego czasu popadający w ruinę.
Szlak kończy się w okolicach miejscowości Siedlce gdzie Grabia wpływa do rzeki Widawki. W pobliskich lasach znajdują się warte zobaczenia bunkry będące pozostałościami po czasach wojennych. W tych okolicach znajduje się objęty ochroną użytek ekologiczny Torfowisko Zamość o powierzchni 1,53 ha

 

Znakowany na czerwono Szlak Okrężny Wokół Łodzi prowadzący przez dzielnicę Łasku – Kolumnę.
Jest to główny pieszy szlak turystyczny aglomeracji łódzkiej mający charakter pętli o długości ok. 184 kilometrów. Bierze swój początek i ma koniec w Łodzi. Trasa szlaku przebiega m.in. przez teren Wzniesień Łódzkich (Park Krajobrazowy Wniesień Łódzkich) oraz wysoczyzn: Łaskiej i Bełchatowskiej. Szlak pokonuje m.in. obszary źródliskowe i doliny znanych rzek: Miazgi, Wolbórki, Grabi, uroczyska leśne będące pozostałością po dawnej Puszczy Łódzkiej oraz obszary wydmowe w okolicach Tuszyna, Pabianic i Łasku.
Na terenie naszego powiatu szlak ten przechodzi przez dzielnicę Łasku – Kolumnę od rzeki Grabi do wejścia do lasu poleszyńskiego we wsi Wronowice. Kolumna powstała przed dziesiątkami lat jako miasto – ogród dla mieszkańców Łodzi i Pabianic. Do dnia dzisiejszego można podziwiać drewniane wille letniskowe wybudowane w tamtych latach w stylu nawiązującym do architektury szwajcarskiej. Charakteryzują się one ozdobnymi werandami, dużą ilością okien oraz dużymi okapami dachów.

 

Znakowany kolorem niebieskim rowerowy „Szlak Braci Czeskich” (ok. 41 kilometrów) wiedzie z Łasku przez Rokitnicę, Zelów, Szczerców do Faustynowa (planuje się przedłużyć szlak do Kleszczowa). Przez teren powiatu łaskiego przechodzą dwa odcinki szlaku rozdzielone odcinkiem przechodzącym przez powiat pabianicki. Pierwszy odcinek prowadzi od Łasku, gdzie w sądzie został podpisany akt zakupu Zelowa do Ostrowa (atrakcje turystyczne Łasku i Ostrowa opisane są w części dotyczącej Szlaku Pabianickiego). Drugi odcinek zaczyna się od okolic pięknie położonej wsi letniskowej Rokitnicy, prowadzi przez Gucin i Grzeszyn, wokół których znajdują się duże obszary leśne aż po Czarny Las – miejscowość, w której na początku XIX w. osiedlili się Bracia Czescy. Za Czarnym Lasem szlak wchodzi na teren powiatu bełchatowskiego.
Szlak ma na celu przybliżenie historii osadników czeskich przybyłych w początkach XIX w. do Zelowa, a następnie osiedlających się w pobliskich miejscowościach leżących dziś na terenie powiatów łaskiego i bełchatowskiego. Na trasie szlaku zwiedzić można liczne świątynie i cmentarze różnych wyznań chrześcijańskich, zobaczyć dawne młyny wodne, bunkry z czasów II wojny światowej. Głównym punktem tego szlaku jest Zelów, gdzie do dnia dzisiejszego żyją potomkowie dawnych osadników pochodzenia czeskiego, działa parafia Kościoła Ewangelicko – Reformowanego, a turystów zaprasza Muzeum Braci Czeskich.

 

Znakowana na czerwono Łódzka Magistrala Rowerowa (ok. 81 kilometrów) jest częścią transeuropejskiej trasy rowerowej Eurovelo mającej docelowo połączyć Niemcy, Polskę i Ukrainę. Na terenie woj. łódzkiego trasa prowadząc przez szczególnie atrakcyjne obszary przebiegać będzie przez powiaty: opoczyński, tomaszowski, łódzki wschodni, pabianicki, łaski i sieradzki.
Trasa przechodzi przez spokojną i urokliwą północna część powiatu łaskiego od okolic Włodzimierza (na wschodzie) po okolice pomiędzy miejscowościami Dobków i Pelagia (na zachodzie); łącznie około 6 km.
Warto zjechać kilka kilometrów na północ od trasy do Wodzierad i Kwiatkowic. W Wodzieradach na szczególną uwagę zasługuje klasycystyczny dwór szlacheckiwzniesiony w 1825 r. Wokół dworu widać resztki istniejącego tu niegdyś parku z zarysem alei dojazdowej. Renowacją tak wspaniałego zabytku wraz z parkiem zajął się prywatny właściciel w 1982 r. Obecnie dwór jest w ciągłym remoncie.
W Kwiatkowicach warto zobaczyć kościół parafialny p.w. Św. Mikołaja i Św. Dorotyufundowany w 1606 r. przez Annę i Kacpra Puczków z Sarnowa. Jest to murowana, późnorenesansowa budowla z pułapem i belkowaniem modrzewiowym przekryta dachem dwuspadowym. Obok kościoła jest murowana dzwonnica o szczycie drewnianym z XVII w. posiadająca cztery półkoliste wnęki i drewniany szczyt. Przed kościołem zachowało się kilka nagrobków z XIX w. pozostałości po cmentarzu grzebalnym.

Interesujący dla aktywnych mieszkańców i turystów byłby rozwój turystyki wodnej na terenie powiatu łaskiego, przede wszystkim udrożnienie szlaku kajakowego Grabia – Widawka – Warta. Rzeka Grabia jest rzeką płytką, bezpieczną w spłynięciu, bardzo malowniczą, na wielu odcinkach o naturalnym przebiegu. Na odcinku Łask – Brzeski dość trudna ze względu na zarośnięte brzegi i liczne przeszkody.

Łask-Wola Marzeńska młyn (11 km) – trudny do spłynięcia, liczne łoziny, zakola, średni stopień trudności, przenoska przy młynie, obok duża wieś Marzenin, sklepy, zabytkowy kościół;
Wola Marzeńska- Grabia most (7 km) – średni stopień trudności, płycizny,  za mostem kolejowym  trudny odcinek na rozwidleniu rzeki, przenoska przy dawnym młynie w Emilianowie;
Grabia-Brzeski młyn „Krzywda” (2 km) – odcinek łatwy, przy młynie przenoska (teren prywatny);
Brzeski-Kozuby młyn (3 km) – odcinek łatwy, przy młynie przenoska;
Kozuby-ujście Grabi (9 km) – bardzo malowniczy łatwy odcinek, tu rozpoczyna się Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki, przed Grabnem utrudnienie w postaci rozgałęzienia rzeki w miejscu dawnego młyna, przy ujściu dogodne miejsce do biwakowania;
Widawka jest rzeką o wartkim nurcie, z licznymi głębiznami, na rozgałęzieniach i na fragmentach o wąskim korycie dość niebezpieczna.
Widawka,ujście Grabi-Podgórze most (3 km) – łatwy bardzo malowniczy odcinek, rzeka głęboka, przenoska na jazie obok elektrowni wodnej;
Podgórze-Rembieszów most (6 km) – początkowo łatwy odcinek, później bardzo trudny: rzeka płynie trzema odnogami, dużo przeszkód, przenoski, głębizny – na tym odcinku opuszczamy teren powiatu łaskiego;
Rembieszów-Woźniki most-ujście do Warty – Pstrokonie (5 km) – za mostem jeszcze trochę przeszkód, później rzeka szeroka i łatwa do spłynięcia.
Warta już bardzo łatwa, w Pstrokoniach możliwość biwaku przy OSP lub przy rzece w miejscu gdzie niegdyś pływał prom.

 

Za kilka lat województwo i aglomerację łódzką otoczy ponad 1300 kilometrowy szlak konny im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Samorząd województwa łódzkiego opracował już kształt szlaku i przygotował jego mapę. Kształt szlaku to dwie pętle – wewnętrzna, licząca ok. 300 km wokół aglomeracji łódzkiej, i zewnętrzna o długości ponad tysiąca kilometrów. Pętlę wewnętrzną podzielono na 10 odcinków o długości od 17 do 40 km, które można na koniu pokonać w ciągu jednego dnia.
Wg projektu przez teren powiatu łaskiego przechodzić będą dwa odcinki.
Pierwszy z nich przechodzi przez południową część powiatu – ciągnie się od północnego krańca Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki, przechodzi przez Świerczów, Widawę, Rogóźno, Chrząstawę i Kolonię Chrząstawę w kierunku Szczercowa. Na trasie możemy podziwiać Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki powołany w celu ochrony cennych walorów przyrodniczo-krajobrazowych doliny Warty i Widawki i ich dopływów oraz towarzyszącej tym obszarom szaty roślinnej.
Drugi odcinek przechodzi przez środkową część powiatu. Od miejscowości Wrzesiny idzie w kierunku wschodnim przez Wolę Marzeńską, Zielęcice, Łopatki, Czestków, Teodory i Rokitnicę, gdzie zmienia kierunek na północny-zachód i przechodzi przez Ostrów, Łask, Kopyść, Gajewniki w powiecie zduńskowolskim oraz Borszewice Cmentarne idąc dalej w stronę północno-zachodnią.
Na terenie powiatu funkcjonują stajnie i gospodarstwa konne, które – wraz z rozwojem szlaku konnego – powinny ożywić swoją działalność. Do najbardziej rozwiniętych i już dzisiaj zapraszających turystów oraz świadczących usługi nauki jazdy konnej, jazdę bryczkami i powozami należą: Ranczo Huclandia w Borszewicach Cmentarnych i Stajnia Stokrotka w Buczku.

 

Szlak bursztynowy

W ostatnich latach coraz większego znaczenia dla rozwoju turystyki nabierają kulturowe szlaki turystyczne. Dzięki nim można poznać atrakcyjne miejsca, europejską kulturę i historię. Jednym z takich szlaków jest promowany w ostatnich latach Szlak Bursztynowy – nawiązujący do starożytnego traktu handlowego z Rzymu nad Bałtyk. Badania archeologiczne wskazały na bardzo dużą ilość znalezisk rzymskich w dolinach Warty i Bzury, co pozwala przypuszczać, że główny szlak bursztynowy biegł właśnie tędy – przez województwo łódzkie, przechodząc również wzdłuż południowo-zachodniej granicy powiatu łaskiego w sąsiedztwie rezerwatu Winnica. Podstawowe oznakowanie szlaku powinno nastąpić w najbliższym czasie.

Mapa Powiatu Łaskiego