UCHWAŁA w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie domu pomocy społecznej na 14 miejsc dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn” na terenie Powiatu Łaskiego

24.07.2019
UCHWAŁA w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie domu pomocy społecznej na 14 miejsc dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn” na terenie Powiatu Łaskiego

print