Ufundują Sztandar dla Policji

20.01.2015
Ufundują Sztandar dla Policji
19 stycznia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku odbyło się I spotkanie Honorowego Komitetu ds. Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku.

W trakcie spotkania przedstawiciele wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Łaskiego jednogłośnie zdecydowali o powołaniu Komitetu oraz dokonali wyboru przewodniczącego i zastępcy. Omówiono również tematy związane ze zbiórką pieniędzy na ufundowanie sztandaru oraz formą jego przekazania w trakcie Wojewódzkiego Święta Policji, które odbędzie się 17 lipca 2015 r. w Łasku.

W skład komitetu weszli:

 • przewodnicząca Teresa Wesołowska – Przewodnicząca Rady Powiatu Łaskiego;
 • zastępca przewodniczącej Wojciech Pokora – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łasku
 • Andrzej Owczarek – Senator RP;
 • Cezary Gabryjączyk – Starosta Łaski;
 • Marek Krawczyk – Wicestarosta Łaski;
 • Gabriel Szkudlarek – Burmistrz Łasku;
 • Robert Bartosik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku;
 • Bronisław Węglewski – Wójt Gminy Buczek;
 • Andrzej Zieliński – Przewodniczący Rady Gminy w Buczku;
 • Jerzy Kotarski – Wójt Gminy Sędziejowice;
 • Dariusz Cieślak – Przewodniczący Rady Gminy w Sędziejowicach;
 • Michał Włodarczyk – Wójt Gminy Widawa;
 • Ryszard Bruzda – Przewodniczący Rady Gminy w Widawie;
 • Renata Szafrańska – Wójt Gminy Wodzierady;
 • Andrzej Gil – Przewodniczący Rady Gminy w Wodzieradach.
W posiedzeniu udział wzięli również: Wojciech Sikora – Koordynator Powiatowy – Pełnomocnik ds. Kryzysowych, Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych; podinsp. Piotr Bielewski – Komendant Powiatowy Policji w Łasku; nadkom. Jarosław Janus – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jego zastępca nadkom. Rafał Mrozowski.
print