ULC – Lataj z głową!

02.09.2015
ULC – Lataj z głową!
Bezzałogowe statki powietrzne (UAV), potocznie nazywane „dronami” cieszą się coraz większą popularnością na całym świecie. W Polsce również jest z dnia na dzień więcej amatorów tych urządzeń.

Z uwagi, że większość użytkowników nie posiada podstawowej wiedzy lotniczej ruszyła kampania edukacyjna przedstawiająca podstawowe zasady sportowego i rekreacyjnego wykonywania lotów z wykorzystaniem UAV. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.latajzglowa.pl

{^YouTubeVideo|(url)https://www.youtube.com/watch?v=yBlite72Ei4&feature=youtu.be|(width)480|(height)295|(fs)1|(rel)1|(color1)#006699|(color2)#54ABD6^}
 

print