Ulica Batorego – zmiana organizacji ruchu

08.08.2014
Ulica Batorego – zmiana organizacji ruchu
W związku z rozpoczętą przebudową ulicy Batorego na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Berlinga w dniu wczorajszym, tj. 07.08.2014 r. uległa zmianie organizacja ruchu.

Zgodnie z tymczasową organizacją ruchu na czas przebudowy ul. Batorego wprowadzono od Alei Niepodległości do ul. Berlinga oznakowanie – "Zakaz ruchu w obu kierunkach" (znak B1) z tabliczką informacyjną – "nie dotyczy mieszkańców, pojazdów budowy i służb komunalnych oraz z ul. Berlinga " Zakaz skręcania w prawo" (znak B22) z tabliczką informacyjną "nie dotyczy mieszkańców, dojazdów do posesji i pojazdów budowy". Zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywała w okresie od sierpnia 2014 r. do listopada 2014 r.

print