Urlop leśniczego

05.08.2015
Urlop leśniczego
Informujemy, iż w dniach od 17 do 30 sierpnia 2015 roku Pan Sławomir Walczak – leśniczy zajmujący się gospodarką leśną w lasach prywatnych, położonych na terenie powiatu łaskiego – będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym.

W związku z powyższym w ww. okresie sprawy terenowe związane z wycinką drzew nie będą realizowane.

print