Uroczysta Sesja Rady Powiatu Łaskiego

13.11.2014
Uroczysta Sesja Rady Powiatu Łaskiego
W dniu 6 listopada br. odbyła się ostatnia w kadencji 2010-2014, Sesja Rady Powiatu Łaskiego.

Radni podjęli m.in. uchwały dotyczące zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2014 rok, uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędy Pracy w Łasku czy ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łaskiego. Przyjęto również Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.

Na zakończenie, sesję podsumował Przewodniczący Andrzej Banaszczyk, a następnie Starosta Łaski Cezary Gabryjączyk dokonał podsumowania czteroletniej pracy Zarządu i Rady Powiatu Łaskiego. Obaj panowie jednomyślnie wskazali oddłużenie szpitala w Łasku jako najważniejszego osiągnięcia tej kadencji.

Na zakończenie sesji radni otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy z podziękowaniami za czteroletnią pracę na rzecz samorządu powiatowego.

print