Uroczyste otwarcie ronda.

20.09.2019
Uroczyste otwarcie ronda.

W piątek 20 września br. nastąpiło oficjalne otwarcie ronda oraz ulic 9-go Maja i Południowej. W uroczystym przecięciu wstęgi wzięli udział: Starosta Łaski Piotr Wołosz, Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Krzysztof Nowakowski, Członkowie Zarządu Powiatu Łaskiego Barbara Potasiak i Robert Szczepaniak, Skarbnik Powiatu Łaskiego Dorota Cieślak, Radny Rady Powiatu Łaskiego Florian Podębski, Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Bartosz Wojtas oraz Dyrektor Techniczny Janusz Nawrocki.

Projekt był współfinansowany z Łódzkiego Urzędu Województwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 r. Koszt całej inwestycji to 2.047.777,00 zł.

 

 

print