Uroczyste otwarcie ul. Armii Krajowej

30.04.2021
Uroczyste otwarcie ul. Armii Krajowej

W dniu 29 kwietnia 2021 roku dokonano oficjalnego otwarcia długo oczekiwanej ul. Armii Krajowej i tym samym Powiat Łaski zakończył powyższą inwestycję. Jest to droga, która łączy się z drogą wojewódzką nr 473, przy której położony jest cmentarz parafialny, Centrum Sportu i Rekreacji oraz wszelkiego rodzaju firmy. Droga stanowi również dojazd do kąpieliska „ Zajączek”.

Powiat Łaski w dniu 8 czerwca 2020 r. podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2325E, ul. Armii Krajowej wraz z budową kanalizacji deszczowej”. Do przetargu przystąpiło 10 oferentów, z których najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

W ramach ww. zadania został wyremontowany odcinek drogi o długości 846 m, którego zakres obejmował:

  • wykonanie korytowania pod nową konstrukcję,
  • przebudowę i remont nawierzchni drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni,
  • przebudowę i budowę chodników,
  • budowę dojść do furtek,
  • budowę przejść dla pieszych,
  • budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogowy,
  • wykonanie docelowej organizacji ruchu,
  • usunięcie drzew i krzewów oraz wykonanie nowych nasadzeń.

 

Koszt całej inwestycji wyniósł 3 619 319,06 zł, z czego 1 979 310,00 zł to otrzymane dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

 

print