V Powiatowy Integracyjny Turniej BOCCIA

27.06.2014
V Powiatowy Integracyjny Turniej BOCCIA
foto-33.jpgW dniu 17 czerwca 2014 roku odbył się V Powiatowy Integracyjny Turniej BOCCIA dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Łaskiego, organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku w ramach projektu systemowego PO KL „Szansa na godne życie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Turniej został rozegrany w plenerze Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach.
Rozpoczęcie imprezy nastąpiło o godz. 915.

Po oficjalnym otwarciu turnieju przez Wicestarostę Łaskiego Pana Wojciecha Sikorę oraz Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku Pana Mariana Przybylskiego odbyły się zawody, nad którymi czuwał organizator turnieju oraz sędziowie.

W turnieju wzięło udział 9 trzyosobowych drużyn. Zawody były prowadzone zgodnie z Uproszczonymi zasadami gry integracyjnej dla osób niepełnosprawnych.
W turnieju brały udział uczestnicy Projektu i mieszkańcy powiatu.

Wyniki rozgrywek turniejowych:

– I miejsce – Stowarzyszenie Amazonki
– II miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy z Sędziejowic
– III miejsce – Drużyna osób niezrzeszonych pn. „Łaska Drużyna Jak Malina”
– IV miejsce – Warsztaty Terapii Zajęciowej z Łasku
– V miejsce – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Łasku
– VI miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy z Łasku
– VII miejsce – Dom Pomocy Społecznej z Chorzeszowa
– VIII miejsce – Drużyna POKL z 2014 pn. „JUG 3”
– IX miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy z Dąbrowy Widawskiej

Wszystkie drużyny startujące w turnieju otrzymały puchary oraz dyplomy.

Boccia to dyscyplina paraolimpijska, posiadająca walory sportowo – rehabilitacyjne. Poza kształtowaniem sprawności fizycznej daje możliwości integracyjnego działania w atmosferze tolerancji i poszanowania inności fizycznej. Ma proste zasady, nie stawia graczom żadnych ograniczeń wiekowych lub sprawnościowych przez co likwiduje wykluczenie społeczne poprze motywację do podjęcia aktywności społecznej i zawodowej.

źródło: PCPR w Łasku

print