VIII sesja Rady Powiatu Łaskiego

12.04.2019
VIII sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ) zwołuję VIII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 18 kwietnia 2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu. ( Druk 1 )
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2019 rok (Druk2)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2019 rok (Druk 3)
 7. Przyjęcie oceny stanu sanitarnego Powiatu Łaskiego za 2018 r. (Druk 4)
 8. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 r. (Druk 5)
 9. Interpelacje i wnioski.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.
print