Warsztaty z cyklu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

02.12.2015
Warsztaty z cyklu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

W środę 2 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Łasku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało kolejne warsztaty szkoleniowe dla rodzin sprawujących rodzinną pieczę zastępczą na terenie naszego powiatu.

Zajęcia pn. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” przeprowadziła psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łasku pani Renata Czyż.

W spotkaniu uczestniczył Wicestarosta Marek Krawczyk, który podkreślił znaczenie rodzin zastępczych, jako ważnego filaru systemu opieki nad dziećmi w naszym kraju. Podziękował rodzicom zastępczym za poświecenie w wychowaniu swoich podopiecznych.

print