Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS w 2021 r.

30.06.2021
Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS w 2021 r.

Ogłoszony został przez Wojewodę Łódzkiego otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS w 2021 r. Termin składania ofert upływa 16 lipca 2021 r. Wszelkie informacje dotyczące treści ogłoszenia, wzór oferty, karty oceny formalnej i merytorycznej zamieszczone są na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/konkurs—warsztaty-z-zakresu-wiedzy-na-temat-hivaids-w-2021-r

 

print