Ważność decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

03.09.2014
Ważność decyzji w zakresie  zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
Informacja
dotycząca ważności decyzji w zakresie
zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Przypominamy, że zgodnie z art.232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 r. poz.21 ze zmianami) z dniem 23 stycznia 2015 r. tracą ważność wydane  przed dniem wejścia w życie tej ustawy następujące decyzje:

  •  zezwolenia na zbieranie odpadów,
  • zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
  • decyzje wydane na podstawie art.31 ust.3 oraz art.32 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
Do wyżej wskazanego terminu należy uzyskać odpowiednie zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów zgodnie z wymaganiami ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
print