Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Wojciechowski w Łasku

22.03.2019
Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Wojciechowski w Łasku

W dniu 21 marca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Łasku odbyło się spotkanie pt. „Forum Środków Unijnych”, podczas którego samorządowcy oraz przedstawiciele firm z terenu Powiatu Łaskiego mieli możliwość uzyskania informacji w zakresie bezpośrednich i pośrednich form wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

W spotkaniu udział wzięli Poseł na Sejm RP Piotr Polak oraz Paweł Rychlik, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Wojciechowski, Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego Więckowska Dorota oraz Ciebiada Krzysztof. Powiat Łaski reprezentowali Starosta Łaski Piotr Wołosz, Wicestarosta Łaski Teresa Wesołowska oraz członkowie zarządu powiatu Barbara Potasiak oraz Robert Szczepaniak. Na spotkaniu obecni byli także Burmistrz oraz Wójtowe Gmin z terenu powiatu oraz zaproszeni goście.

print