Wniosek na dofinansowanie w ramach FOGR złożony

15.03.2018

Powiatowy Zarząd Dróg złożył w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi wniosek o dofinansowanie przebudowy odcinka drogi Grzeszyn – Gucin w gminie Buczek.

Wniosek na dofinansowanie w ramach FOGR złożony

Powiatowy Zarząd Dróg złożył w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi wniosek o dofinansowanie przebudowy odcinka drogi Grzeszyn – Gucin w gminie Buczek.

Inwestycja, którą Zarząd Powiatu Łaskiego chce wykonać w 2018 r. może otrzymać dotację w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Planowana inwestycja obejmie poprawę stanu istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu poprzez wykonanie utwardzonych poboczy i uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego. W ramach prac zaplanowano również regulację istniejącego odwodnienia.

Całkowity koszt zadania to ok. 500 tys. zł. Dofinansowanie do inwestycji zadeklarowała również Gmina Buczek.

print