Wojewódzka Konferencja Wydziałów Komunikacji Województwa Łódzkiego w Łasku

26.01.2012
Wojewódzka Konferencja Wydziałów Komunikacji Województwa Łódzkiego w Łasku
25 stycznia br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku po raz kolejny odbyła się Wojewódzka Konferencja Wydziałów Komunikacji Województwa Łódzkiego.
Wśród zaproszonych gości znalazł się przedstawiciel firmy INFORMICA Pan Piotr Bożek oraz dyrektorzy, naczelnicy, kierownicy wydziałów komunikacji województwa łódzkiego wraz z pracownikami. Na konferencji podjęte zostały zagadnienia dotyczące zmian w procesie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w świetle Ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisy transportu drogowego na tle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady.
Nadrzędnym celem spotkania było wypracowanie wspólnych stanowisk w rozwiązywaniu kwestii spornych dotyczących powyższych zagadnień.
Największe poruszenie wśród uczestników spotkania wywołały zmiany dokonane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Wprowadziło ono nowe wymagania dla przedsiębiorców dotyczące posiadania bazy eksploatacyjnej i siedziby oraz warunków związanych z wymogiem zdolności finansowej, które do tej pory nie zostały doprecyzowane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

P1070286-(1).JPG
P1070287.JPG

P1070289.JPG

P1070295.JPG

print