Wojewódzki Rajd Rowerowy OHP dla „Niepodległej”

26.09.2018

 

Zdjęcie 01

14 września 2018r., Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi wraz z Hufcem Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizowała XI Wojewódzki Rajd Rowerowy OHP pod hasłem „Na Szlaku Miejsc Pamięci Ofiar II Wojny Światowej 1939-1945”. W organizację rajdu włączyli się również: Wójt Gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski, Wójt Gminy Zapolice Witold Oleszczyk i Właściciele Gospodarstwa Agroturystycznego „Na Wyspie” w Młodawinie Górnym Wiesław i Alicja Rumpel. Trasa rajdu przebiegała drogami powiatu zduńskowolskiego i łaskiego. Do udziału w imprezie zgłosiły się 333 osoby. Uczestnikami rajdu byli: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Woli, Sędziejowicach, Karsznicach, podopieczni Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli, 5-16 w Sieradzu, 5-6 w Łodzi, młodzież gimnazjalna ze Zduńskiej Woli, uczniowie z Zespołu Szkół w Marzeninie, Szkoły Podstawowej w Karsznicach, podopieczni Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zduńskiej Woli.  Nie zabrakło również  zaproszonych gości,  pracodawców, osób indywidualnych, a wśród nich V-ce Prezydenta Miasta Zduńska Wola Elżbiety Szlachetki-Sikory, V-ce Starosty Powiatu Zduńskowolskiego Marcina Łabędzkiego, Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łasku Małgorzaty Mysur, Członka Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego Feliksa Pacewicza, Prezesa Zarządu Związku Piłsudczyków Ryszarda Juśkiewicza, Prezesa Stowarzyszenia „Akcja dla Kolarstwa” Andrzeja Syski, Leśniczego z Nadleśnictwa Kolumna Tomasza Kozieja, Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Zduńskiej Woli Józefa Wrzesińskiego, Dyrektora Banku Spółdzielczego w Poddębicach z oddziałem w Zduńskiej Woli Elżbiety Fryze, Przewodniczącego Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Zduńskiej Woli Zenona Kowalskiego, Sekretarza Gminy Zapolice Janusza Parady, Sekretarza Gminy Sędziejowice Mirosława Potasiaka.

Zdjęcie 02

Rajd rozpoczął się przy Muzeum Domu Urodzin Św. Maksymiliana Marii Kolbe. Oficjalnego rozpoczęcia imprezy dokonali – Komendant ŁWK OHP w Łodzi Barbara Stanisława Günther oraz  Komendant Hufca Pracy w Zduńskiej Woli Romuald Krystyniak, którzy powitali licznie przybyłą młodzież z wychowawcami, oraz zaproszonych gości – władze samorządowe miasta i powiatu zduńskowolskiego, przedstawicieli instytucji państwowych, pracodawców, przedstawicieli służb mundurowych, sponsorów, księdza Mariusza Butkiewicza z Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz media.

Przedstawiciele Policji udzielili młodzieży i wychowawcom krótkich wskazówek o zachowaniu szczególnej ostrożności w czasie poruszania się w kolumnie rowerów i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Zdjęcie 03

Po oficjalnym oddaniu hołdu i złożeniu wiązanek pod tablicą Św. Maksymiliana, zamordowanego przez hitlerowskiego okupanta, oraz pod „Pomnikiem Poległym w Walce o Wyzwolenie Ojczyzny” przez Komendant ŁWK OHP Barbarę Stanisławę Günther, Komendanta Hufca Pracy Romualda Krystyniaka, delegację młodzieży, oraz przedstawicieli władz samorządowych miasta i powiatu Zduńska Wola, uczestnicy ruszyli w trasę. Podczas rajdu złożono jeszcze wiązanki trzykrotnie – w Karsznicach pod Pomnikiem „Ku czci ofiar faszyzmu kolejarzom Juliuszowi Sylii, Kazimierzowi Kałużewskiemu”, w Marzeninie pod Mogiłą Zbiorową Trzech Żołnierzy Polskich poległych we wrześniu 1939 roku, oraz w lesie w Emilianowie pod tablicą pamiątkową Pilota Ppor. W.P Edwarda Kramarskiego. W Skansenie Lokomotyw w Karsznicach uczestników rajdu powitali: Dyrektor Historii Miasta Zduńska Wola Tomasz Polkowski i Prezes Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Zduńskiej Woli Karsznicach Czesław Boczek. Młodzież zapoznała się historią założenia Skansenu oraz z okolicznościami tragicznej śmierci kolejarzy Juliusza Sylii i Kazimierza Kałużewskiego. Na cmentarzu w Marzeninie wiązanki złożyły również delegacje szkół z gminy Sędziejowice.

Zdjęcie 04

Przy tablicy pamiątkowej w Emilianowie honorową wartę pełnili żołnierze 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwanie objęła Ochotnicza Straż Pożarna w Bilewie, Ochotnicza Straż Pożarna w Marzeninie, Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli, Falck, Medycyna Sp. z.o.o, ZOZ w Zduńskiej Woli, Straż Miejska w Zduńskiej Woli, OSP Zduńska Wola, APC Grupa Motocyklowa Moto-Pasja.

Zapewnienie przez organizatorów eskorty ww. służb sprawiło, że młodzież czuła się bezpiecznie na trasie rajdu i podczas postojów.

Zakończenie rajdu rowerowego odbyło się w Gospodarstwie Agroturystycznym „Na Wyspie” w Młodawinie Górnym, gdzie przy poczęstunku uczestnicy rajdu odpoczywali po trudach pokonanej trasy. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji. Młodzież wzięła udział w rozgrywkach sportowych, przeprowadzonych przez Kadrę, oraz uczestników Hufca Pracy 5-15. Do konkurencji „ringo” zgłosiło się 48 uczestników rajdu. Zwycięzcą konkurencji został absolwent Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli Damian Andrych.

Zdjęcie 05

14 uczestników rajdu wzięło udział w „Quizie Niepodległościowym” przygotowanym i przeprowadzonym przez Wychowawcę Hufca Pracy Joannę Siemińską. Uczestnicy przystępujący do konkursu musieli odpowiedzieć na 15 pytań zamkniętych, dotyczących okresu odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku.

Zwycięzcą quizu została Aleksandra Grzanka (ZSP nr 1 Łask), drugie miejsce zajęła Izabela Gąsiorowska (ZSP nr 1 Łask), zaś trzecie Zuzanna Makówka z Hufca Pracy 5-16 w Sieradzu.

Zdjęcie 06

Nagrody dla zwycięzców konkurencji sportowej oraz quizu historycznego ufundowane zostały przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP w Łodzi, pracodawcę Grzegorza Sapiejkę, Radę Powiatową Izby Rolniczej w Zduńskiej Woli. Wręczenia nagród dokonali Komendant ŁWK OHP Barbara Stanisława Günther, Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak oraz Wychowawca Joanna Siemińska.

Upominki od Hufca Pracy otrzymali również uczniowie Zespołu Szkół. im Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylii w Zduńskiej woli, którzy pomagali Kadrze Hufca Pracy  w przygotowaniu i wydawaniu posiłków.

Zdjęcie 07

Jak co roku uhonorowane zostały także placówki oświatowe, które reprezentowały najliczniejsze grupy młodzieży. Puchar Wojewódzkiego Komendanta ŁWK OHP
Barbary Stanisławy Günther otrzymał Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziejowicach, Puchar Starosty Zduńskowolskiego Wojciecha Rychlika powędrował do Szkoły Podstawowej nr 13 w Karsznicach, a puchar Starosty Łaskiego Teresy Wesołowskiej do Zespołu Szkół w Marzeninie.

Hufiec Pracy w Zduńskiej Woli otrzymał pisemne podziękowanie za szczególne zaangażowanie i organizację XI Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego OHP od Barbary Stanisławy Gűnther – Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi, oraz dyplom uznania od Zenona Kowalskiego – Przewodniczącego Rady Powiatowej IRWŁ w Zduńskiej Woli.  Uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale, materiały informacji turystycznej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Zdjęcie 08

Celem rajdu było oddanie hołdu bohaterom i ofiarom II wojny światowej, przypomnienie o wielkim poświęceniu społeczeństwa polskiego, które złożyło najwyższą ofiarę na ołtarzu Ojczyzny. Oprócz akcentów patriotycznych młodzież miała możliwość poznania walorów turystyczno-krajoznawczych.

Tekst: Romuald Krystyniak- OHP Zduńska Wola.

Zdjęcia: Kadra Hufca Pracy, Tomasz Pawlak, Grzegorz Kaczmarek (PTTK Zduńska Wola)

 

01 – Uczestnicy XI Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego OHP
02 – Rozpoczęcie XI Wojewódzkiego rajdu Rowerowego OHP
03 – Złożenie wiązanek przez Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi Barbarę Stanisławę Günther, Komendanta Hufca Pracy w Zduńskiej Woli Romualda Krystyniaka i delegacje przy pomnikach ofiar II wojny światowej
04 – Zapoznanie młodzieży z miejscami upamiętniającymi walki narodowo-wyzwoleńcze
05 – Młodzież podczas rozwiązywania „Quizu Niepodległościowego” oraz gry sportowej „ringo”
06 – Wręczenie pucharu dla ZSO w Sędziejowicach oraz nagród za quiz historyczny
07 – Wręczenie dyplomów dla uczestników rajdu i zaproszonych gości
08 – Organizatorzy i zaproszeni goście

 

 

 

 

print