„Wparcie dla firm z województwa łódzkiego”

27.07.2021
„Wparcie dla firm z województwa łódzkiego”

W sierpniu zeszłego roku odbył się cyklu bezpłatnych spotkań informacyjnych „Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego” zorganizowany przez ŁARR. Były to spotkania informacyjne w każdym z 24 powiatów województwa łódzkiego. Bardzo duże zainteresowanie uczestnictwem (ponad 500 gości) przyczyniło się do zorganizowania kolejnych spotkań w sierpniu 2021 roku. „

Podczas tegorocznych, sierpniowych spotkań zaprezentują swoje formy wsparcia poniższe instytucje i firmy:

  • Agencja Rozwoju Przemysłu
  • Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
  • Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

W Łasku planowane jest spotkanie w dniu 18.08.2021 o godzinie 9:00 w Starostwie Powiatowym w Łasku, ul. Południowa 1.

Więcej szczegółów oraz  informacje o spotkaniach dostępne są na stronie www.larr.pl/spotkania-informacyjne-2021

print