Wsparcie ŁODR dla rolników

21.04.2015
Wsparcie ŁODR dla rolników
Rewolucyjne zmiany w dopłatach bezpośrednich od 2015 r. są wynikiem modyfikacji systemu pomocowego UE w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Najistotniejsze z nich dotyczącą przede wszystkim rodzajów płatności o które rolnik będzie mógł się ubiegać oraz wymogów, których spełnienie będzie warunkowało przyznaniem rolnikowi poszczególnych płatności.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców obszarów wiejskich zachęcamy rolników z terenu Powiatu Łaskiego do skorzystania z fachowych usług doradców Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie.

Celem szybkie znalezienia doradcy obsługującego daną gminę informujemy, iż wszystkie niezbędne dane teleadresowe znajdują się na stronie internetowej Ośrodka www.lodr-bratoszewice.pl oraz w zakładce Rejonowe Zespoły Doradców www.lodr-bratoszewice.pl/rejonowy-zespol-doradcow.

print