Współpraca Powiatu Łaskiego z Uniwersytetem Łódzkim

19.08.2014
Współpraca Powiatu Łaskiego z Uniwersytetem Łódzkim
ul.jpgPowiat Łaski podpisał umowę współpracy naukowo-promocyjnej z Uniwersytetem Łódzkim. Współpraca będzie realizowana w dziedzinie wspólnych inicjatyw naukowych, edukacyjnych i innych.

Współpraca będzie polegać min. na udziale pracowników Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ w przedsięwzięciach organizacyjnych przez Starostwo Powiatowe w Łasku oraz udziale przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Łasku w przedsięwzięciach organizowanych przez Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ.

Zawarte partnerstwo obejmować będzie również organizację wspólnych akcji promujących Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ wśród mieszkańców Powiatu Łaskiego oraz Starostwa Powiatowego w Łasku wśród młodzieży akademickiej, a także pomoc Starostwa Powiatowego w nawiązaniu kontaktów pomiędzy Wydziałem a znajdującymi się na terenie powiatu podmiotami gospodarczymi oraz placówkami oświatowymi i kulturalnymi.

Podejmowane będą również działania polegające na korzystaniu przez Starosto Powiatowe w Łasku lub podmioty działające na jego terenie z potencjału wiedzy i umiejętności oferowanych przez Wydział, a w szczególności: konsultacjach heraldycznych, opisywaniu dziejów powiatu łaskiego, wykonywania ekspertyz z zakresu znajdujących się na terenie powiatu zabytków i dzieł sztuki, podejmowaniu prac badawczych z zakresu archeologii, etnologii i regionalistyki.

print