Wtorkowe posiedzenie Zarządu ZPP

03.10.2014
Wtorkowe posiedzenie Zarządu ZPP
30 września br. odbyło się dziesiąte posiedzenie Zarządu IV kadencji Związku Powiatów Polskich w Warszawie z udziałem Starosty Łaskiego, Cezarego Gabryjączyka.

W trakcie wtorkowego spotkania członkowie zarządu tradycyjnie przyjęli sprawozdanie z działalności prezesa ZPP w okresie pomiędzy posiedzeniami oraz przedyskutowali i wypracowali opinie w sprawach dotyczących działalności powiatów.
Jednym z pierwszych punktów było omówienie procesu legislacyjnego w zakresie spraw dotyczących samorządu powiatowego przy udziale Posła na Sejm RP Piotra Zgorzelskiego – przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

W dalszej części spotkania wypracowano m.in. stanowisko zarządu w sprawie niedofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty oraz stanowisko dotyczące przystąpienia ZPP do realizacji projektu mającego na celu podniesienie sprawności administracyjnej obsługi procesów inwestycyjnych – relacjonuje Starosta Łaski, Cezary Gabryjączyk.

Kolejnym punktem obrad były sprawy dotyczące Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie zarząd wspólnie z Prezesem NFZ Tadeuszem Jędrzejczakiem omówił kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej w świetle zmian przepisów wchodzących w życie w latach 2014-2015.

Jednym z ostatnich punktów była informacja o wykonaniu budżetu Związku Powiatów Polskich w pierwszej połowie 2014 roku, a także sprawozdanie z prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które złożył przewodniczący komisji Cezary Gabryjączyk.

print