Wyjazdowe posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łasku połączone z ćwiczeniem powiatowym służb ratowniczych

30.09.2010
Wyjazdowe posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łasku połączone z ćwiczeniem powiatowym służb ratowniczych
W dniu 29 września 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach odbyło się wyjazdowe posiedzenie PZZK, a następnie powiatowe ćwiczenie służb ratowniczych. W posiedzeniu, które prowadził Starosta Łaski Cezary Gabryjączyk uczestniczyli oprócz członków PZZK także zaproszeni goście       w osobach: przedstawiciel Wojewody Łódzkiego, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Arkadiusz Makoski, Zastępca Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Łodzi Tadeusz Baryła, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych w Łodzi, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Łasku Wojciech Pokora, Prezesi Zarządów Gminnych OSP z Powiatu Łaskiego oraz gospodarz terenu Wójt Gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski. W części teoretycznej posiedzenia omówiono zagrożenia występujące na terenach leśnych oraz sposoby ich eliminacji, prezentacje multimedialne przedstawili m.in. Nadleśniczy Edward Janusz,      asp. sztab. Stanisław Holik oraz kpt. Waldemar Kędziak. Następnie uczestnicy posiedzenia udali się na teren Leśnictwa Sędziejowice gdzie obejrzeli pokaz monitoringu obszarów leśnych, a następnie zgodnie ze scenariuszem ćwiczenia obserwowali działania realne w których  Mariusz i Paweł Kołasińscy upozorowali wypadek drogowy dwóch pojazdów, od którego zapalił się las. Pozoracje pożaru uzyskano dzięki świecom dymnym. Informacja o wypadku      i pożarze została przekazana na Powiatowe Stanowisko Kierowania skąd padły dyspozycje do służb ratowniczych powiatu. Kolejno przybywały na miejsce zdarzenia i natychmiast podejmowały akcje ratowniczą jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jednostki  Państwowej Straży Pożarnej, patrole Policji, karetka ratownictwa medycznego oraz pojazdy nadleśnictwa. Kierujący akcją ratowniczą kpt. Waldemar Kędziak stawiał zadania dla przybywających zastępów strażaków i kierował ich w miejsca zagrożeń. Niestety z powodu złej pogody nie można było zobaczyć w akcji samolotu gaśniczego Lasów Państwowych, którego przylot był również przewidziany w scenariuszu.
Na zakończenie ćwiczenia Starosta Łaski Cezary Gabryjączyk podziękował wszystkim służbom biorący udział w ćwiczeniu wyrażając opinię o bardzo dobrym przygotowaniu oraz dużym zaangażowaniu wszystkich służb biorących udział w akcji. Następnie wraz z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej bryg. Piotrem Rudeckim i Prezesem Powiatowym OSP Wojciechem Pokorą wręczył strażakom ochotnikom podziękowania od Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska za wysiłek, zaangażowanie i wkład pracy podczas akcji ratowniczych jakie prowadzono w czasie tegorocznej powodzi.
 
                                                                                         Koordynator Powiatowy
                                                                                               Wojciech Sikora

Zobacz zdjęcia w fotogalerii   ( autor:  Tomasz Bartos )

print