WYKAZ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

29.05.2020
WYKAZ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

WYKAZ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

 

  1. Z zasobu nieruchomości Powiatu Łaskiego przeznacza się do oddania w najem opisane niżej pomieszczenia w budynku przy ul. 9 Maja 33, 98-100 Łask, o powierzchni użytkowej 45,45 m², usytuowanym na działce nr 259/2 w obrębie nr 14, księga wieczysta SR1L/00005929/1. Budynek pełni funkcje administracyjno-biurową.
  2. Z zasobu nieruchomości Powiatu Łaskiego przeznacza się do oddania w najem opisane niżej pomieszczenia w budynku przy ul. Gabriela Narutowicza 17, 98-100 Łask, o powierzchni  użytkowej 14,65 m², usytuowanym na działce nr 81 w obrębie nr 20, księga wieczysta SR1L/00030514/3. Budynek pełni funkcje administracyjno-biurową.

 

Lp. Oznaczenie przedmiotu najmu Usytuowanie lokalu Forma i okres wynajmu Czynsz miesięczny Uwagi

 

1. Powierzchnia lokalu 45,45 m ² na cele statutowe ul. 9 Maja 33,

98-100 Łask

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego najemcy, na okres 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. Do uzgodnienia między stronami Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin

i Nasiennictwa

2. Powierzchnia lokalu 14,65 m²
na cele statutowe
ul. Gabriela Narutowicza  17,

98-100 Łask

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego najemcy, na okres 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Do uzgodnienia między stronami Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1, ul 9 Maja 33, ul. Narutowicza 17 oraz na stronie internetowej od dnia 29 maja 2020 r.  na 21 dni.

 

print