Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2015 r. realizacji zadań w sferze sportu

11.03.2015
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2015 r. realizacji zadań w sferze sportu
Lista zadań wyłonionych w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2015 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego wraz z wysokością dotacji z budżetu Powiatu Łaskiego:

scan20150311140233_001.jpg

DOKUMENTY:
1. Uchwała Zarządu Powiatu Łaskiego
2. Załącznik do Uchwały (lista zadań dofinansowanych)

print