Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 r. realizacji zadań w sferze sportu

20.03.2018
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 r. realizacji zadań w sferze sportu

Lista zadań wyłonionych w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2018 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego wraz z wysokością dotacji z budżetu Powiatu Łaskiego.

LP Nazwa oferenta Zadanie Ocena końcowa Kwota dotacji na wsparcie zadania
1. Gminny Klub Sportowy Sędziejowice Turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Odrywamy dzieciaki od komputerów” 49 2 850,00 zł
2. Klub Sportowy Rajsport Sieradz II Bieg Leśny Teodory – bieg rodzinny 42 1 900,00 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy KORAB ŁASK ORGANIZACJA TURNIEJU PIŁKARSKIEGO O PUCHAR STAROSTY ŁASKIEGO 47 2 350,00 zł
4. Centrum Inicjatyw Społecznych MULTIS MULTUM VII Ogólnopolski Turniej koszykówki Dziewcząt Multibasketmania 2018 44,33 2 400,00 zł
5. Łaski Szkolny Związek Sportowy Organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych: igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada 49 2 500,00 zł
6. Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego Łaskiego Domu Kultury Przygotowanie, organizacja i udział w zawodach modelarskich o zasięgu ponadpowiatowym. 44,33 1 700,00 zł
7. ŁASKI Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Łaskovia „ Regularne zajęcia siatkarskie dla dzieci, młodzieży i seniorów 48 3 000,00 zł
8. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik” Organizacja XI Mitingu Pływackiego 42 700,00 zł
print