Wyniki otwartego konkursu ofert

28.03.2011
Lista zadań z zakresu sportu wyłonionych w otwartym konkursie ofert
na wsparcie w 2011 r. realizacji zadań w sferze sportu,
polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o
 zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym,
kierowanych do mieszkańców powiatu łaskiego
wraz z wysokością dotacji z budżetu powiatu łaskiego w roku 2011 

 

LP

 

Nazwa oferenta

Zadanie

Całkowity koszt zadania w PLN

Dotacja na wsparcie zadania w PLN

 

1

 

Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego ŁDK

X Łaski Piknik Modelarski,

„Młodzi modelarze lotnicy na start”

 

3 640

 

1 500

2

 

Łaski Szkolny Związek Sportowy

 

Licealiada 2011

14 640

5 000

print