Wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

25.11.2015
Wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Łasku informuje, że od dnia 25.11. 2015 r. do dnia 27.11.2015 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski o: zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach Funduszu Pracy.

W/w wnioski można składać w sekretariacie Urzędu od dnia 25.11.2015 r. do dnia 27.11.2015 r. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Szczegółowe informacje i wydawanie wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4, I piętro pok. 16 tel. 0 43 675 17 37.

Źródło: PUP w Łasku

print