XI KONFERENCJA WYDZIAŁÓW KOMUNIKACJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

25.10.2013
XI KONFERENCJA WYDZIAŁÓW KOMUNIKACJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W dniu 24.10.2013r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku spotkali się przedstawiciele wydziałów komunikacji województwa łódzkiego.

Na zaproszenie Starosty Łaskiego Cezarego Gabryjączyka przybyli Pan Łukasz Twardowski– Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Pan Łukasz Kucharski– Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD oraz Pan Henryk Waluda– Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu.

Poruszone zostały kwestie pełnego elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy WORD, a organami wydającymi uprawnienia, zmian legislacyjnych w zakresie merytoryki wydziałów komunikacji. Nadrzędnym celem po raz jedenasty było wypracowanie jednolitej interpretacji obwiązujących przepisów.

1.jpg  2.jpg

3.jpg  4.jpg

 

print