XII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

20.06.2011
19 czerwca 2011 r. na terenie stadionu sportowego w Sędziejowicach odbył się XII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych „Sędziejowice’2011”. Organizatorami i współfinansującymi imprezę byli Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łasku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku, Starosta Łaski i Wójt Gminy Sędziejowice.
Przegląd, w którym wzięły udział orkiestry OSP z Sędziejowic, Widawy, Buczku i Kwiatkowic otworzył Starosta Łaski Cezary Gabryjączyk.
Orkiestry otrzymały puchary ufundowane przez włodarzy gmin, ponadto dla orkiestry dętej z Sędziejowic została ufundowana trąbka – nagrodę wręczył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Wojciech Pokora.
Doroczne przeglądy orkiestr dętych na trwałe wpisały się w kalendarz imprez kulturalnych Powiatu Łaskiego.
Wykazują jak piękną tradycję w upowszechnianiu kultury muzycznej kultywują w naszym społeczeństwie orkiestry dęte.

Zapraszamy do naszej Fotogalerii "XII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych"

print