XII sesja Rady Powiatu Łaskiego

20.08.2019
XII sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 23 sierpnia 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X i XI sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (Druk 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Rolniczych im. Władysława Grabowskiego z siedzibą w Sędziejowicach (Druk 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolniczych im. Władysława Grabowskiego z siedzibą w Sędziejowicach
  (Druk 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych
   nr 2 w Zespole Szkól Rolniczych im. Władysława Grabowskiego z siedzibą
  w Sędziejowicach (Druk 4).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łaskiego
  od 1 września 2019 r. (Druk 5).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję planowaną
  do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2019 – 2028 (Druk 6).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję planowana
  do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2019 – 2028 (Druk 7).
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Powiatu Łaskiego (Druk 8).
 12. Przyjęcie sprawozdania z działań podejmowanych na obszarze Powiatu Łaskiego za rok 2018 przez Nadzór Wodny: Łask, Łódź Zachód, Pajęczno, Zduńska Wola, Bełchatów, Sieradz i Poddębice (Druk 9).
 13. Interpelacje i wnioski.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.
print