XIII sesja Rady Powiatu Łaskiego

16.09.2019
XIII sesja Rady Powiatu Łaskiego

 Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XIII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 18 września 2019 r. o godz. 800 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

 

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2019-2028 ( Druk 1 ).
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2019 rok ( Druk 2 ).
  5. Interpelacje i wnioski.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie obrad.
print