XIX sesja Rady Powiatu Łaskiego

24.01.2020
XIX sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zwołuję XIX sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu  30 stycznia 2020 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2020-2028 (DRUK 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2020 rok (DRUK 3).
 7. Przyjęcie sprawozdania Starosty Łaskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
  i Porządku za rok 2019 (DRUK 4).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Powiatu Łaskiego na 2020 rok (DRUK 5).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów stałych Komisji Rady Powiatu Łaskiego na 2020 rok (DRUK 6).
 10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019 (DRUK 7).
 11. Interpelacje i wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.
print