XLI sesja Rady Powiatu Łaskiego

21.07.2021
XLI sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję XLI sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 27 lipca 2021 r. o godz. 8.00 w trybie mieszanym: w formie tradycyjnej (z udziałem radnych na miejscu) i w formie korespondencyjnej, w sposób określony w odrębnym piśmie.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2021-2028 (DRUK 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2021 rok (DRUK 3) (I).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2021 rok (DRUK 4) (II).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2021 rok (DRUK 5) (III).
 9. Przyjęcie sprawozdań z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego: Łask, Pajęczno, Zduńska Wola, Łódź Zachód, Poddębice, Sieradz i Bełchatów na obszarze Powiatu Łaskiego za rok 2020 (DRUK 6).
 10. Przyjęcie danych dotyczących prowadzonej działalności medycznej za I kwartał 2021 r. przez ,,Szpitale Powiatowe’’ Sp. z o.o. Szpital w Łasku (DRUK 7).
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.
print