XLVI sesja Rady Powiatu Łaskiego

13.12.2021
XLVI sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) zwołuję XLVI sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 16 grudnia  2021 r. o godz. 08.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2021-2028 (DRUK 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2021 rok (DRUK 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2021 rok (DRUK 4).
 8. Podjęcie uchwały w zmieniającej Statut Powiatu Łaskiego (DRUK 5).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Łaskiego (DRUK 6).
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łaskiego oraz nadania statutu (DRUK 7).
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.
print