XV sesja Rady Powiatu Łaskiego

08.10.2019
XV sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XV sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 10 października 2019 r. o godz. 800 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łaskiego na 2019 rok ( Druk 1 ).
  4. Interpelacje i wnioski.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie obrad.
print

Załączniki: