XV Strzelanie Mieszczańskie o „Złoty Korab Łaski”

16.06.2011
W niedzielę 12 czerwca 2011 roku na strzelnicy miejskiej w Ostrowie odbyło się XV Strzelanie Mieszczańskie.
W imprezie wzięło udział ponad 70 strzelców i sympatyków z Polski: z Warszawy, Łodzi, Pleszewa, Kalisza, Sieradza, Kielc, Ciechanowca.
Organizatorzy przygotowali 5 tarcz kołkowych: Tarczę Starosty Łaskiego, Tarczę Króla Mariana Janasa, Tarczę Dowódcy 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego, Tarczę Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Tarczę Jubileuszową XV – lecia Łaskiego Bractwa Kurkowego.
Zwycięzcą statuetki Złotego Korabia Łaskiego został brat z Łasku Artur Bednarek.
Zwycięzcą czterech tarcz kołkowych, w tym Tarczy Starosty Łaskiego został brat z Łodzi – Włodzimierz Łuczyński, a Tarczę Dowódcy 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego zdobył Michał Dyrduła z Łasku.
Najlepsi strzelcy otrzymali pamiątkowe tarcze, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez darczyńców.  

Dzień wcześniej miała miejsce uroczystość intronizacji XV Króla Kurkowego Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych. Intronizację XV króla kurkowego poprzedziła uroczysta msza święta w kościele garnizonowym w Łasku. W mszy uczestniczyli bracia kurkowi, sympatycy oraz zaproszeni goście: starosta łaski Cezary Gabryjączyk, burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, przewodniczący Rady Miejskiej Robert Bartosik, Komendant Powiatowy Policji podinsp. Jan Kuropatwa. Mszę św. celebrował ks. Bogdan Słotwiński (poprzedni proboszcz parafii wojskowej) oraz ks. Krzysztof Majsterek.

Po mszy św. nastąpił przemarsz ulicami miasta przy udziale łaskiej orkiestry. Barwny korowód zamykał zaprzęg konny Rady Królewskiej.
Na scenie odbyła się XV Intronizacja, w której uczestniczyli bracia kurkowi oraz zaproszeni goście. Uroczystości towarzyszyły wystrzały armatnie, sygnały orkiestry, życzenia i gratulacje oraz kamery TV Łódź.

print