XVII sesja Rady Powiatu Łaskiego

06.12.2019
XVII sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zwołuję XVII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 11 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2019-2028 ( DRUK 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2019 rok  (DRUK 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach (DRUK 4).
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach (DRUK 5).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach (DRUK 6).
 3. Przyjęcie kwartalnego sprawozdania z działalności i realizacji zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy za III kwartał 2019 r., przedłożonego przez Szpitale Powiatowe Sp. z o. o. Szpital w Łasku (DRUK 7).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania części zarządu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2019/2020 (DRUK 8).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka zarządu Powiatu Łaskiego (DRUK 9).
 6. Wybór Etatowego Członka Zarządu Powiatu Łaskiego (DRUK 10).
 7. Interpelacje i wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

 

print