XXVII sesja Rady Powiatu Łaskiego

08.07.2016
XXVII sesja Rady Powiatu Łaskiego

sesja-rady-absolutorium-2016015-20160615Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ) zwołuję XXVII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 14 lipca 2016 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.     

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu  z XXVI sesji Rady Powiatu Łaskiego.

4.      Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu ( Druk Nr 1).

5.      Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego ( Druk Nr 6).

6.      Podjęcie uchwały zmieniającej skład osobowy Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury, Promocji i Sportu Rady Powiatu Łaskiego ( Druk Nr 7).

7.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wodzierady ( Druk Nr 9).

8.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2016 – 2028 ( Druk Nr 2).

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2016 rok (Druk Nr 3).

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2016 rok ( Druk Nr 4).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2016 rok (Druk Nr 10).

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie oraz wynajęcie w drodze przetargu części nieruchomości na okres powyżej trzech lat (Druk Nr 5).

13. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2014 – 2017 ( Druk Nr 8).

14. Interpelacje i wnioski.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek AULAK

print