XXXV sesja Rady Powiatu Łaskiego

22.01.2021
XXXV sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXXV sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez Pana Andrzeja Banaszczyka.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego:
  • zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego;
  • powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  • przyjęcie zasad wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego;
  • przeprowadzenie głosowania tajnego;
  • odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego (DRUK1).
 1. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego prowadzenia sesji od Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 3. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK2).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2021-2028 (DRUK 3).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2021 rok (DRUK 4).
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (DRUK 5).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Powiatu Łaskiego na 2021 rok (DRUK 6).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Łaskiego na 2021 rok (DRUK 7).
 9. Przyjęcie Sprawozdania Starosty Łaskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020 (DRUK 8).
 10. Interpelacje i wnioski.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

 

print