Zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

10.08.2015
Zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
KOMUNIKAT w sprawie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, podjętych działaniach i środkach w celu usunięcia zagrożenia i zapobieżenia jego negatywnym skutkom oraz o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na Operatora Systemu Przesyłowego.

PSE---KOMUNIKAT-page-001.jpg
print