Zajęcia unijne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku

02.05.2012
Zajęcia unijne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku
W dniu 26 kwietnia 2012 r. Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizował dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku zajęcia o tematyce unijnej. Zajęcia przeprowadziła Pani Katarzyna Antczak z Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Łodzi.
Tematem pierwszych zajęć była praca w Unii. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak rozrastała się Unia, kiedy poszczególne państwa członkowskie otworzyły swoje granice, jak wygląda praca w innych krajach Unii. Poznali zawody przyszłości oraz prawa jakie przysługują każdemu obywatelowi poruszającemu się po terytorium UE.
Tematem drugich zajęć był: „Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej”. Warsztaty miały na celu zmobilizowanie młodzieży do podejmowania konkretnych działań i wprowadzenia zmian, które pomogą w budowaniu bardziej zintegrowanego społeczeństwa dla osób w każdym wieku. Młodzież biorąca udział w zajęciach rozwiązała również krótki test dotyczący przyswojonych informacji, miała też możliwość wypowiedzenia się na temat promocji aktywności osób starszych w trzech obszarach: zatrudnienia, udziału w życiu społecznym jak również utrzymania samodzielności i decydowania o własnym życiu.
print